Naše výsledky

Na prestižní gymnázium nebo žádanou střední školu

Připravujeme děti tak, aby si jednou mohly opravdu vybírat

61 % páťáků mluví anglicky stejně dobře jako deváťáci jiných škol

Úroveň A2 v angličtině je běžná u 61 procent našich páťáků.To, že se specializujeme na jazyky od první třídy znamená, že už na konci páté třídy splníme požadavky pro devátý ročník běžné školy. *

78 % žáků by mohlo jít rovnou k maturitě z angličtiny

Z našich osmáků a deváťáků má 78 procent dokonce jazykovou úroveň B2 až C1, což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny! *

42 % němčinářů se běžně domluví na velmi pokročilé úrovni

Podobné výsledky máme i ve druhém cizím jazyce - ve francouzštině. Začínáme s ní od šesté třídy. V deváté třídě pak naši žáci běžně mluví na velmi pokročilé úrovni. Například v němčině dosáhlo 42 procent z nich na úroveň A2 a část dokonce na B1. *

Na gymnázium jde 58 % a na maturitní obory 100 % našich absolventů

58 procent - tolik deváťáků odchází studovat na gymnázia.

Na jiné maturitní obory zvládne přijímačky zbývajících 42 procent.

Každého se snažíme přivést k jeho osobnímu maximu.

* Naprostá většina našich žáků zvládá cizí jazyk nad očekávanou úroveň danou státním minimem. Data vycházejí z pravidelného testování jazykové úrovně od společnosti SCIO. Úroveň zvládnutí jazyka definuje Evropský referenční rámec. Přečtěte si, co znamená úroveň B2 a C1 u našich deváťáků.

Podrobnější výsledky k nahlédnutí

Výsledky testování žáků SCIO 5. ročníků 2013/2014, duben 2014 v matematice, Českém jazyce a obecných studijních předpokladech.

Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování klíčových kompetencí našich žáků firmou SCIO, která jako jediná je v ČR dlouhodobě etablována v oblasti výsledků vzdělávání žáků a studentů našeho vzdělávacího systému.

Pro všechny testované ročníky (6.-9. roč.) je v závěrečné

Výsledky testování žáků SCIO 4. a  5. ročníků 2012/2013 čtenářská gramotnost

scio_2012-4-5r_cetnarska_gramotnost_0.png

Ze zprávy společnosti SCIO: „Výsledky Vaší školy v testu v českém jazyce a anglickém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky Vaší školy v matematice a německém jazyce jsou nadprůměrné, máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.“„Porovnáním

Ze zprávy společnosti SCIO: „Výsledky školy v testu českého jazyka  jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky školy v matematice jsou nadprůměrné, máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.“„Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a z matematiky s

Ze závěrečné zprávy společnosti SCIO: „Výsledky vaší školy v testu českého jazyka a matematiky jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“„Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní

Z testování žáků 3. ročníků vyplynulo, že výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) nadprůměrné. Naše škola  patří mezi velmi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol v testování.

stonozka2013-3r.png

 

Opět citace ze závěrečné zprávy:

„Výsledky vaší školy v testu přírodovědné gramotnosti jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný

Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování klíčových kompetencí našich žáků firmou SCIO, která jako jediná je v ČR dlouhodobě etablována v oblasti výsledků vzdělávání žáků a studentů našeho vzdělávacího systému.

Pro všechny testované ročníky (6.-9. roč. ) je v závěrečné

 Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování klíčových kompetencí našich žáků firmou SCIO, která jako jediná je v ČR dlouhodobě etablována v oblasti výsledků vzdělávání žáků a studentů našeho vzdělávacího systému.

Pro všechny testované ročníky (6.-9. roč. ) je v závěrečné