SCIO 9. ročníků 2012/2013

Ze zprávy společnosti SCIO: „Výsledky Vaší školy v testu v českém jazyce a anglickém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky Vaší školy v matematice a německém jazyce jsou nadprůměrné, máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.“„Porovnáním výsledků testu z  matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků je v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, v české jazyce, anglickém jazyce a německém jazyce jsou výsledky žáků na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s ním zřejmě dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.“

 

Příloha Velikost
scio-2012-9r.png 466.76 KB