Učitelé

Každý má své vlastní maximum

My mu k němu s radostí a citem pomáháme

Vedení školy

zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň
chemie, přírodopis
543 426 910
zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník
543 426 910

Učitelé 1. stupně

třídní učitelka v 5.C
543 426 916
asistentka pedagoga
543 426 916
angličtina
třídní učitelka v 1.B
543 426 915
němčina
třídní učitelka v 3.A
543 426 916
třídní učitelka v 1.C
543 426 914
koordinátorka EVVO
angličtina
třídní učitelka v 5.D
543 426 916
učitelka 1. stupně, angličtina
třídní učitelka v 4.B
543 426 916
učitelka 1. stupně, angličtina
třídní učitelka v 5.A
543 426 916
třídní učitelka v 5.B
543 426 916
koordinátorka práce s nadanými žáky
angličtina
třídní v 4.C
543 426 916
koordinátorka ŠVP 1. stupeň
učitelka 1. stupně, pracovní činnosti
543 426 919
angličtina, pracovní činnosti v angličtině
543 426 918
učitelka 1. stupně, vychovatelka školní družiny
543 426 916
učitel 1. stupně
543 426 916
asistentka pedagoga
543 426 916
angličtina, pracovní činnosti v angličtině
543 426 918
učitel 1. stupně
543 426 918
speciální pedagog
543 426 916

Učitelé 2. stupně

garant spolupráce s PdF MU
zeměpis, tělocvik
543 426 925
angličtina
třídní učitelka v 8.C
543 426 922
výchovný poradce pro 5.-9. ročník
němčina, přírodopis
třídní učitel v 6.B
543 426 924
správce sítě, ICT koordinátor a metodik ICT, webmaster
informatika v angličtině, přírodopis, pracovní činnosti
543 426 920
angličtina
třídní učitel v 7.B
543 426 919
angličtina, občanská výchova
třídní učitelka v 6.C
543 426 919
matematika, chemie
třídní učitel v 8.B
543 426 923
kariérní poradkyně pro 5.-9. ročník, koordinátorka ŠVP 2. stupeň
matematika, fyzika, pracovní činnosti
třídní učitelka v 7.A
543 426 923
český jazyk, hudební výchova
třídní učitel v 8.A
543 426 924
tělesná výchova
543 426 920
angličtina, němčina
543 426 922
dějepis, občanská výchova, člověk a zdraví
543 426 920
dějepis, tělesná výchova
543 426 925
český jazyk, hudební výchova
třídní učitelka v 9.C
543 426 924
matematika, fyzika, občanská výchova
třídní učitelka v 6.A
543 426 923
výtvarná výchova
543 426 924
vychovatelka školní družiny
přírodopis. zeměpis
543426920
angličtina, dějepis, občanská výchova
třídní učitel v 7.C
543 426 920
metodik prevence, vedoucí poradenského centra
český jazyk, dějepis
třídní učitelka v 9.A
543 426 922

Školní družina

vychovatel školní družiny
543 426 928
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny
543 426 927
vychovatelka školní družiny
543 426 928
vedoucí Školní družiny
vychovatelka školní družiny
543 426 929, 725 425 816
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
543 426 928
vychovatelka školní družiny
543 426 927
vychovatel školní družiny

Ostatní zaměstnanci