Učitelé

Každý má své vlastní maximum

My mu k němu s radostí a citem pomáháme

Vedení školy

zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň
chemie, přírodopis
543 426 910
zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník
543 426 910

Učitelé 1. stupně

třídní učitelka v 3.C
543 426 916
třídní učitelka v 5.A
543 426 916
asistentka pedagoga
543 426 916
asistent pedagoga, vychovatel školní družiny
543 426 916
angličtina
třídní učitelka v 2.B
543 426 914
němčina
třídní učitelka v 4.A
543 426 916
třídní učitelka v 1.A
543 426 914
koordinátorka EVVO
angličtina
třídní učitelka v 5.B
543 426 916
školní asistentka
543 426 916
třídní učitelka v 3.A
543 426 915
třídní učitelka v 3.B
543 426 916
angličtina
třídní v 4.B
543 426 916
angličtina, němčina
543 426 922
koordinátorka ŠVP 1. stupeň
učitelka 1. stupně
třídní v 4.C
543 426 919
angličtina, pracovní činnosti v angličtině
543 426 918
třídní učitelka v 5.C
543 426 916
učitel 1. stupně
543 426 916
angličtina, pracovní činnosti v angličtině
543 426 918
výtvarná výchova, čeština, matematika
543 426 918

Učitelé 2. stupně

matematika, tělocvik
543 426 923
němčina, přírodopis
třídní učitelka v 9.A
543 426 924
zeměpis, tělocvik
543 426 925
angličtina
třídní učitelka v 6.C
543 426 922
výchovný poradce pro 5.-9. ročník
němčina, přírodopis, člověk a zdraví
třídní učitel v 8.B
543 426 924
správce sítě, ICT koordinátor a metodik ICT, webmaster
informatika v angličtině, přírodopis, zeměpis, pracovní činnosti
třídní učitel v 9.B
543 426 920
angličtina
třídní učitelka v 8.C
543 426 919
matematika, chemie
třídní učitel v 6.B
543 426 923
kariérní poradkyně pro 5.-9. ročník, koordinátorka ŠVP 2. stupeň
matematika, fyzika, pracovní činnosti
třídní učitelka v 9.C
543 426 923
český jazyk, hudební výchova
třídní učitel v 6.A
543 426 924
matematika, občanská výchova, člověk a zdraví
třídní učitelka v 7.B
543 426 923
dějepis, asistent pedagoga, vychovatel školní družiny
543 426 927
dějepis, tělesná výchova
543 426 920
český jazyk, hudební výchova, člověk a zdraví
třídní učitelka v 7.C
543 426 924
francouzština, angličtina
543 426 922
matematika, fyzika, občanská výchova, pracovní činnosti
třídní učitelka v 8.A
543 426 923
výtvarná výchova
543 426 924
angličtina, dějepis, občanská výchova
543 426 920
metodik prevence, vedoucí poradenského centra
český jazyk, dějepis
třídní učitelka v 7.A
543 426 922

Školní družina

vychovatel školní družiny
543 426 929
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny, školní asistentka
543 426 927
vedoucí Školní družiny
vychovatelka školní družiny
543 426 929, 725 425 816
vychovatelka školní družiny
543 426 928
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
543 426 928
vychovatelka školní družiny
543 426 928
vychovatelka školní družiny
543 426 927
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny
543 426 929
Zástupkyně vedoucí ŠD
vychovatelka školní družiny. školní asistentka
543 426 927

Ostatní zaměstnanci

sekretářka
543 212 725
školní psycholožka
543 426 921
hospodář školy
543 426 917