Učitelé

Každý má své vlastní maximum

My mu k němu s radostí a citem pomáháme

Vedení školy

zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň
chemie, přírodopis
543 426 910
zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník
543 426 910

Učitelé 1. stupně

učitelka 1. stupně
třídní v 5.B
543 426 916
učitelka 1. stupně, angličtina
třídní v 2.A
543 426 916
učitelka 1. stupně, angličtina
třídní v 1.B
543 426 914
učitelka 1. stupně
třídní v 2.C
543 426 915
učitelka 1. stupně
třídní v 2.B
543 426 914
koordinátorka EVVO
učitelka 1. stupně, angličtina
třídní v 4.B
543 426 916
asistentka pedagoga
543 426 915
učitelka 1. stupně
třídní v 1.A
543 426 915
učitelka 1. stupně
třídní v 5.C
543 426 916
učitelka 1. stupně
4.A
543 426 916
učitelka 1. stupně, angličtina
třídní v 3.B
543 426 916
učitelka 1. a 2. stupně, angličtina, němčina
543 426 922
koordinátorka ŠVP 1. stupeň
učitelka 1. stupně
třídní v 3.C
543 426 919
angličtina, pracovní činnosti v angličtině
543 426 918
učitelka 1. stupně
třídní v 4.C
543 426 916
angličtina, pracovní činnosti v angličtině, tělocvik
543 426 918
učitelka 1. stupně, angličtina
třídní v 1.C
543 426 916
angličtina, pracovní činnosti v angličtině
543 426 918
učitel 1. stupně
třídní v 5.A
543 426 918

Učitelé 2. stupně

němčina, přírodopis
třídní v 8.A
543 426 924
zeměpis, tělocvik
543 426 925
výchovný poradce pro 5.-9. ročník
němčina, přírodopis
třídní v 7.B
543 426 924
správce sítě, ICT koordinátor a metodik ICT, webmaster
informatika v angličtině, přírodopis, zeměpis, pracovní činnosti
543 426 920
angličtina, občanská výchova
třídní v 7.C
543 426 919
matematika, chemie
543 426 923
kariérní poradkyně pro 5.-9. ročník, koordinátorka ŠVP 2. stupeň
matematika, fyzika, pracovní činnosti
třídní v 8.C
543 426 923
český jazyk, hudební výchova
třídní v 9.B
543 426 924
dějepis, zeměpis, tělesná výchova
třídní učitel v 9.A
543 426 920
matematika, občanská výchova, člověk a zdraví
třídní v 6.B
543 426 923
český jazyk, hudební výchova
třídní v 6.C
543 426 924
angličtina, tělocvik, informatika v angličtině
třídní v 8.B
543 426 919
matematika, fyzika, člověk a zdraví, pracovní činnosti
třídní v 7.A
543 426 923
výtvarná výchova
543 426 924
angličtina, dějepis, občanská výchova
543 426 920
metodik prevence, vedoucí poradenského centra
český jazyk, dějepis
třídní v 6.A
543 426 922

Školní družina

vychovatel školní družiny
543 426 929
vychovatelka školní družiny
543 426 926
vychovatelka školní družiny
543 426 927
vedoucí Školní družiny
vychovatelka školní družiny
543 426 929, 725 425 816
vychovatelka školní družiny, školní asistentka
543 426 928
vychovatelka školní družiny
543 426 928
vychovatelka školní družiny
543 426 927
vychovatelka školní družiny
543 426 926
asistentka ve školní družině
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
543 426 929
Zástupkyně vedoucí ŠD
vychovatelka školní družiny. školní asistentka
543 426 927
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
543 426 928

Ostatní zaměstnanci