Přestupy z jiné školy

Informace k přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy)

Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku školy je třeba se spojit se školou ke zjištění, zda je přestup možný. Určujícím faktorem může být např. rozdíl ve vyučovaném cizím jazyce, pokročilosti výuky cizího jazyka, nebo kapacitní možnosti školy - jak omezený počet volných míst v jednotlivých třídách, tak i celková kapacita školy.

Na základě předběžného jednání v případě kladného stanoviska o možnostech přijetí ze strany školy podají rodiče písemnou žádost o přestup. Formulář žádosti je k vyzvednutí na sekretariátě školy nebo k dispozici ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty, směrnice a formuláře.

Po přijetí žádosti vstoupí vedení školy v jednání se zákonnými zástupci k dojednání podmínek přestupu – jsou stanoveny ve Vnitřní směrnici pro přijímání žáků – č. 13 ze dne 3. 1. 2012.

Pro přestup z jiné školy hodnotí ředitelka školy uchazeče podle následujících kritérií:

  1. U uchazečů pro přestup do jednotlivých ročníků 1. stupně a prvního pololetí 6. ročníku jsou prověřovány znalosti z anglického jazyka a celkové předpoklady pro vzdělávání podle ŠVP.
  2. U uchazečů pro přestup do druhého pololetí 6. ročníku a 7., 8. a 9. ročníku jsou prověřovány znalosti z anglického jazyka, druhého cizího jazyka (německého nebo francouzského) a celkové předpoklady pro vzdělávání podle ŠVP.