Cambridge kurzy a zkoušky

Jsme oficiálním partnerem British Council v rámci zkoušek Cambridge

Víte že...

  • Více než 100 našich žáků složí zkoušku každý rok.
  • Patříme mezi instituce, které přihlašují nejvíce žáků ke Cambridge testům v rámci celé České republiky.

Víte že...

  • Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny.
  • Roční intenzivní příprava našich žáků se projevuje ve vysoké úspěnosti složených zkoušek.
  • zkoušky Cambridge na Bakalce pořádáme ve spolupráci s British Council
  • Cambridge zkoušky YLE probíhají vždy v polovině měsíce května
  • Cambridge zkoušky KET a PET podle registrací (termíny 3x ročně)
  • pořádáme slavnostní předávání Certifikátů Cambridge (konec června)

Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.

Tyto zkoušky Cambridge ESOL vycházejí ze zásady, že základem učení dětí je úspěch a dosažené výsledky. Zkoušky byly navrženy pro konkrétní věkové skupiny a dosahují mezi studenty stále vyšší obliby jako první cíl ve studiu anglického jazyka. Nabízíme několik typů zkoušek pro mladé studenty angličtiny, jimiž je chceme motivovat k dalšímu studiu jazyků.

Podrobné informace k Cambidge kurzům a zkouškám na Bakalce

Cambridge Young Learners English Tests jsou vytvořeny pro děti mezi 7-12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu. TeČíst dál
Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už umí, a tím je povzbudČíst dál
Naším cílem je zprostředkovat dětem pozitivní zkušenost při výuce angličtiny, aby ve studiu jazyka chtěly pokračovat i v dospělosti prohloubit jejich porozumění jazyku a schopnost pohotově reagovat přispět ke zlepšení prospěchu ve škole O našich kurzech kurzy pro žáky od 2. do 8. tříd (popř. 9.) kurČíst dál
všechny kurzy Cambridge začínají v týdnu od 3. 10. 2016 kurzy končí v polovině května 2017 (zkoušky YLE), 2. ročníky a kurzy na 2. stupni mohou končit podle potřeby později cena kurzu je 1500 Kč, bude hrazeno bezhotovostně (více informací po přihlášení) v tomto školním roce otevíráme cca 20 kurzů, pČíst dál
Cambridgeské zkoušky jsou propojeny s Evropským referenčním rámcem pro jazyky – Common European Framework of Reference (CEFR). Jedná se o obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodníČíst dál