testování žáků SCIO 2011 KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování klíčových kompetencí našich žáků firmou SCIO, která jako jediná je v ČR dlouhodobě etablována v oblasti výsledků vzdělávání žáků a studentů našeho vzdělávacího systému.

Pro všechny testované ročníky (6.-9. roč. ) je v závěrečné zprávě uvedeno:

"Výsledky vaší školy v testu klíčových kompetencí jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 6. ročníku

 

počet testovaných

 

 

1192

42

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

82

Průměrný percentil základních škol v ČR

48

Průměrný percentil gymnázíí víceletých v ČR

79

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků
6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

6. A

76

- 6

+ 28

- 3

6. B

83

+ 1

+ 35

+ 4

6. C

84

+ 2

+ 36

+ 5

 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 7. ročníku

 

počet testovaných

 

 

1481

54

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

80

Průměrný percentil základních škol v ČR

48

Průměrný percentil gymnázíí víceletých v ČR

79

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

7. A

73

- 7

+ 25

- 6

7. B

84

+ 4

+ 36

+ 5

7. C

82

+ 2

+ 34

+ 3

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 8. ročníku

 

počet testovaných

 

 

4275

369

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

75

Průměrný percentil základních škol v ČR

47

Průměrný percentil gymnázíí víceletých v ČR

78

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

8. A

80

+ 5

+ 33

+ 2

8. B

69

- 6

+ 22

- 8

 

KLÍČOVÉ KOMPTENCE v 9. ročníku

 

počet testovaných

 

 

1341

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

79

Průměrný percentil základních škol v ČR

 

49

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy

Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování klíčových kompetencí našich žáků firmou SCIO, která jako jediná je v ČR dlouhodobě etablována v oblasti výsledků vzdělávání žáků a studentů našeho vzdělávacího systému.

 

Pro všechny testované ročníky (6.-9. roč. ) je v závěrečné zprávě uvedeno:

 

Výsledky vaší školy v testu klíčových kompetencí jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 6. ročníku

 

 

 

počet testovaných

 

 

1192

42

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

82

Průměrný percentil základních škol v ČR

48

Průměrný percentil gymnázíí víceletých v ČR

79

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků
6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

6. A

76

- 6

+ 28

- 3

6. B

83

+ 1

+ 35

+ 4

6. C

84

+ 2

+ 36

+ 5

 

 

 

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 7. ročníku

 

 

 

počet testovaných

 

 

1481

54

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

80

Průměrný percentil základních škol v ČR

48

Průměrný percentil gymnázíí víceletých v ČR

79

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

7. A

73

- 7

+ 25

- 6

7. B

84

+ 4

+ 36

+ 5

7. C

82

+ 2

+ 34

+ 3

 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 8. ročníku

 

 

 

počet testovaných

 

 

4275

369

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

75

Průměrný percentil základních škol v ČR

47

Průměrný percentil gymnázíí víceletých v ČR

78

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

8. A

80

+ 5

+ 33

+ 2

8. B

69

- 6

+ 22

- 8

 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPTENCE v 9. ročníku

 

 

 

počet testovaných

 

 

1341

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

79

Průměrný percentil základních škol v ČR

 

49

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy
a 6. roč. základních škol v ČR

9. A

80

+ 1

+ 31

9. B

77

- 2

+ 28

 

 


a 6. roč. základních škol v ČR

9. A

80

+ 1

+ 31

9. B

77

- 2

+ 28