SCIO 7. ročník - 2012/2013

Ze zprávy společnosti SCIO: „Výsledky školy v testu českého jazyka  jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky školy v matematice jsou nadprůměrné, máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.“„Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků je v českém jazyce i v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.“

scio-2013-7r-jc-m_0.png