Mezinárodní zkoušky z němčiny

 • od roku 2018-19 nabízíme přípravu na složení německých jazykových certifikátů přímo u nás ve škole
 • jedná se o jazykové zkoušky Goethe Institutu – německé kulturní instituce, jež má na 160 poboček po celém světě a jejímž cílem je podpora výuky němčiny a kulturní spolupráce (www.goethe.de)
 • v Brně je zkušebním centrem Goethe Institutu Jazyková škola Brno, Kotlářská, která je oprávněna k provádění zkoušek a s níž jsme navázali spolupráci

Cerfikáty

 • mají mezinárodní platnost nejen v EU, ale po celém světě
 • jsou vysoce ceněné zaměstnavateli, školami i dalšími institucemi
 • slouží jako doklad o dosažené jazykové kvalifikaci dle Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEFR)
 • jsou dobrou motivací pro (další) studium jazyka

Zkoušky

 • skládají se z jednotlivých modulů, které prakticky prověřují všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní, mluvení
 • konají se v květnu na JŠ Brno, Kotlářská, při dostatečném počtu zájemců přímo u nás ve škole
 • jsou určeny pro mládež od 12 let
 • více na http://www.sjs-brno.cz/goethe-zertifikat

Přípravné kurzy

 • nabízíme pro úrovně A2 a B1 (viz SERR)
 • konají se na naší škole od října do května v rozsahu 1x45 min. týdně
 • jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníků
 • jsou zaměřeny na zvládnutí jednotlivých typových úkolů zkoušek v rámci čtení, poslechu, psaní i mluvení

Kontakt

Společný evropský referenční rámec (SERR/CEFR)