Školní družina

Školní družina je rozdělena do 11 oddělení. Její provoz začíná v 6:30 a končí v 17:30 hodin. Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem pedagogů družiny a rodiči.

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

Děti školní družiny se mohou účastnit celodružinových akcí: pěvecké a recitační soutěže, atletické olympiády, návštěvy divadla v Klubu Leitnerka, různé výstavy a exkurze.
Děti mohou také ve školní družině navštěvovat kroužky – Šikulky, Výtvarný kroužek, Tvořivé modelování,  Florbal, Sportovní přípravku, Gymnastiku, Hravý dějepis, Deskové hry, Anglické čtení.

DSC_0367_0.jpg

Konzultační hodiny v ŠD

  • Pondělí: 15:30-17:00
  • Kontakty na jednotlivé vychovatele a vychovatelky ŠD najdte v sekci Kontakty.

V této době Vám bude ve školní družině k dispozici vedoucí vychovatelka Ing. Jana Kotoučková k zodpovězení dotazů, připomínek a podnětů týkajících se provozu školní družiny, případně k domluvení schůzky s p. vychovatelkami jednotlivých oddělení. Po telefonické domluvě je možné sjednat i jiný termín.

Další informace k provozu Školní družiny

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.
V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop.
Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol.
Systém je založen na

Vnitřní řád školní družiny je součástí školního řádu .
Září Výstava TUTANCHAMON Výstava SLOVANSKÁ EPOPEJ Říjen Šachový turnaj ve ŠD Návštěva divadelního představení – KLUB LEITNEROVA Výstava Letohrádek Mitrovských – RUDOLF II (ožívá) Listopad Návštěva divadelního představení – KLUB LEITNEROVA Odpoledne „STRAŠIDEL Z BAKALKY“ Exkurze ČNB – „Lidé a peníze“
V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel. Kroužek Den a čas konání Termín zahájení Informace o kroužku Rukodělný „ ŠIKULKY“ H. Jebasová M. Pírková středa 14:00 – 15:30 5. 10. 2022 Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků,
Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v odpoledních hodinách, prohlubovat a upevňovat znalosti a vědomosti. Při docházce do školní družiny děti plní úkoly vyplývající z výchovného plánu, věnují se zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti. V době od 14:00 do 15:00 se děti ze ŠD
6:30 - 7:35 ranní klidové činnosti, hry 11:40 – 13:30 příchod dětí po ukončení výuky do ŠD, režimové momenty před obědem, oběd, odpočinková činnost 12:30- 13:45 možnost vyzvednout dítě po obědě dle rozpisu poté až v 15:00 13:45 -14:00 výchovně vzdělávací činnosti 14:00- 15:00 vycházky 15:00- 17:30
Prosíme předem při nepřítomnosti či změně odchodu dítěte napsat e-mail, po telefonické domluvě dítě nemůže být propuštěno samotné!
250,- Kč za měsíc, zpravidla 2x ročně bankovním převodem. První splátka za období září až prosinec a druhá za leden až červen, nejpozději do konce následujícího měsíce.