Zapsat dítě

Máme radost, že k nám chcete poslat svého prvňáčka

Pro opravdové zájemce pořádáme dny otevřených dveří. Pozor! Zápis probíhá v dubnu.

Den otevřených dveří

Navštivte nás ve dnech 28. 1. 2020 a 5. 3. 2020.
Jsme vám k dispozici od 8:00 do 12:00. Projdete si školu, nahlédnete do výuky.
Průvodci vám budou naši žáci. Jsme připraveni vám zodpovědět vaše dotazy.

Termíny zápisu

Samotný zápis na Bakalku je stanoven na tyto dny:

  • 23. 4. 2020 14:30-18:00
  • 24. 4. 2020 14:30-18:00
  • 25. 4. 2020 9:00-15:30

V souladu s cílovou kapacitou školy, zapsanou ve školském rejstříku, je možné otevřít ve školním roce 2019/2020 tři třídy 1. ročníku. Jejich naplněnost je podmíněna psychohygienickými podmínkami a vazbou na společné vzdělávání.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Zákonný zástupce předloží škole požadované dokumenty (žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce - viz elektronická žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce).

Elektronická žádost a online rezervace termínu

Podmínkou zápisu je vyplněná žádost. Tuto žádost získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz (datum otevření registrace 1. 3. 2020). Tato registrace (číselný identifikátor) je podmínkou pro evidenci vaší přihlášky u nás ve škole.

  1. Vyplňte elektronickou žádost k přijetí k základnímu vzdělávání na  http://zapisdozs.brno.cz
  2. Tím získáte jedinečný číselný identifikátor.
  3. Žádost si vytiskněte.
  4. Proveďte rezervaci konkrétního termínu k zápisu na naší škole v prostředí http://zapisdozs.brno.cz
  5. K zápisu můžete přijít i bez předchozí online rezervace. Pokud nenajdete volný termín zápisu v rezervačním systému, nevadí.  S vytištěnou žádostí se dostavte ve dnech zápisu přímo na školu i bez předchozí rezervace.
  6. V případě potřeby jsme připraveni vám pomoci s vyplněním elektronické žádosti ve dnech zápisu přímo ve škole.

Jak zápis probíhá?

Pro online přihlášené jsme vyčlenili 6 pracovních týmů, pro předem nepřihlášené budou k dispozici 2 pracovní týmy.

Zápis bude probíhat formou orientačního posouzení úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte v rámci neformálních aktivit během zápisu, které vychází z materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Předpokládaná délka zápisu je zhruba 20 minut.

Aktuální směrnice s kritérii pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je zveřejněna v sekci Dokumenty.

Kdy budou výsledky?

Výsledky budou zveřejněny v zákonné lhůtě dle správního řádu (do 30 dnů od podání žádosti ke vzdělávání).

Dále by vás mohlo zajímat

Magistrát města Brna uvádí na registračním portále následující informace:

Tisk žádosti o přijetí

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (povinný zápis), může být přijato k plnění povinné školní

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní

Vážení rodiče, v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno kurz EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné
Informace k přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy) Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku školy je třeba se spojit se školou ke zjištění, zda je přestup možný. Určujícím faktorem může být např. rozdíl ve vyučovaném cizím jazyce,
Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky ohledně zápisu dětí do 1. třídy. Jak poznáme vhodnou školu pro naše dítě? Doporučujeme využít všechny informační zdroje, které Vám pomohou vytvořit obraz o škole. Nespoléhejte se pouze na informace, které Vám sama škola nabízí. Kromě údajů, které má škola