O nás

Učíme v angličtině. Nejen angličtinu

Jako jediná základní škola v kraji. Věříme totiž, že jazyky vašim dětem otevřou svět.

Zaměřujeme se na ně proto už 50 let

  • Od 1. třídy anglický jazyk, od 6. třídy němčina či francouzština
  • Dva předměty rovnou anglicky: pracovní činnosti, při kterých se děti rozmluví prakticky, a informatika, kde se naučí terminologii
  • Mezinárodní projekty s žáky zahraničních škol
  • Pravidelné pobyty v Anglii, Francii, Německu či Itálii
  • Konverzační kroužky a přípravné kurzy na Cambridge zkoušky

Chcete vědět více? Podívejte se na hodinovou dotaci pro cizí jazyky

Hodinová dotace

Plánujete zapsat dítě?

Navštivte ukázkovou hodinu

Zapsat dítě

fotogalerie

Jsme tradiční škola s poctivou výukou

Žáky učíme nejen přemýšlet a diskutovat, ale také obstát v testech

Pomáhají nám v tom 3 hlavní pilíře:

  • Naši učitelé nepředávají jen znalosti, ale také metodu, jak se správně a efektivně učit.
  • Rozvíjíme celoživotní touhu poznávat a objevovat.
  • Výsledky své práce průběžně a systematicky testujeme a současně ověřujeme účastí žáků v řadě olympiád a soutěží na regionální i republikové úrovni.