Strategičtí partneři školy

 • Školská rada
 • Rada rodičů  - na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit byl zřízený Spolek Rada rodičů.
 • Pedagogická Fakulta MU, Brno - Bakalka má statut fakultní školy.
 • Fakulta sportovních studií MU, Brno
 • Městká policie v rámci preventivních programů a dopravní výchovy
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno - v rámci činností školního poradenského centra
 • British Council - realizace zkoušek Cambridge přímo na půdě školy
 • Lipka
 • Centrum volného času Lužánky
 • Nakladatelství Fraus - partnerská škola
 • Oxford University Press
 • Akademie Věd, Psychologický ústav
 • NPI Brno
 • VIM Brno
 • Dětské vzdělávací centrum Smart Bricks®  - www.smartbricks.cz 
 • Gymnázium Kpt Jaroše, Gymnázium Křenová, Gymnázium Vídeňská, SPŠCH Vranovská
 • krouzky.cz a crokidy.cz v rámci volnočasových aktivit

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Kompetence školské rady Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):
V pondělí 20. listopadu 2017 proběhly na naší škole volby třetiny členů Školské rady při ZŠ Bakalovo nábřeží za pedagogické pracovníky a třetiny členů za zákonné zástupce nezletilých žáků. Z 16 nominovaných kandidátů přijalo kandidaturu celkem 11 zákonných zástupců. Z tohoto počtu nominantů vyšla

Rada rodičů

Spolek „Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.“ byl zřízen na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit. Snaží se především o vytvoření lepších materiálních podmínek při výuce žáků prostřednictvím příspěvků, které sdružují od rodičů. Cílem je rovněž prohloubení neformální
akce na třídu celkem
1. r. čtenářská slavnost 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč
1. st. Vánoční těšení 10 000,00 Kč
1.st. Matematické soutěže 1 000,00 Kč
1.st.- ŠD soutěže ve školní družině 4 000,00 Kč
1.st.- ŠD Nákup drobných výtvarných potřeb a materiálu pro tvořenív ŠD á 1300,- na oddělení/rok 15

Stanovy spolku Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.

Na schůzce Rady rodičů dne 12. 9. 2016 byla odsouhlasena částka příspěvku na školní rok 2017/2018 ve výši 500,- Kč na jednoho žáka. Částku je možné uhradit bezhotovostně na účet Rady rodičů (č. účtu 7304700227/0100) s uvedením informací pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída. V nutných případech
Ve školním roce 2020/2021 má zapsaný spolek Rada rodičů toto složení: třída Jméno a příjmení 1. A Ondřej Hatlapatka 1. B Magda Hradilová 1. C Petra Dušová 2. A Natalie Lazurová 2. B Karel Kameník 2. C Jan Parma 3. A Veronika Najvarová 3. B Jana Štamberová 3. C Lucie Kolářová 4. A Jana Berková 4. B