Strategičtí partneři školy

 • Školská rada
 • Rada rodičů  - na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit byl zřízený Spolek Rada rodičů.
 • Pedagogická Fakulta MU, Brno - Bakalka má statut fakultní školy.
 • Fakulta sportovních studií MU, Brno
 • Městká policie v rámci preventivních programů a dopravní výchovy
 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno - v rámci činností školního poradenského centra
 • British Council - realizace zkoušek Cambridge přímo na půdě školy
 • Lipka
 • Centrum volného času Lužánky
 • Nakladatelství Fraus - partnerská škola
 • Oxford University Press
 • Akademie Věd, Psychologický ústav
 • NIDV Brno
 • Středisko služeb školám Brno
 • Gymnázium Kpt Jaroše, Gymnázium Křenová, Gymnázium Vídeňská, SPŠCH Vranovská
 • krouzky.cz a crokidy.cz v rámci volnočasových aktivit

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Kompetence školské rady Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

Volby do Školské rady – s ohledem na to, že se blíží vypršení mandátu členů Školské rady, jsme povinni v souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. provést volby do ŠR. Žádáme tímto rodiče žáků školy, aby zvažovali nominaci kandidátů za zákonné zástupce žáků školy. Návrhy zasílejte na sekretariát školy

Složení Školské rady od 1. 1. 2015 David Aleš - jmenován zřizovatelem ales@brno-stred.cz Radek Švábenský - zvolen za zákonné zástupce žáků Mgr. Eva Čermáková - zvolena za pedagogy školy cermakova@bakalka.cz

Rada rodičů

Spolek „Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.“ byl zřízen na podporu školních i mimoškolních volnočasových aktivit. Snaží se především o vytvoření lepších materiálních podmínek při výuce žáků prostřednictvím příspěvků, které sdružují od rodičů. Cílem je rovněž prohloubení neformální

Schválené finanční  příspěvky z Rady rodičů na akce školy pro školní rok 2017/2018:

  akce na třídu celkem
1. r. čtenářská slavnost 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč
1. st. Vánoční těšení   7 000,00 Kč
1.st. Matematické soutěže   1 000,00 Kč
1.st.- ŠD soutěže ve školní družině   2 000,00 Kč
1.st.- ŠD N

Stanovy spolku Rada rodičů při ZŠ Bakalovo nábřeží 8 Brno, z.s.

Na schůzce Rady rodičů dne 12. 9. 2016 byla odsouhlasena částka příspěvku na školní rok 2017/2018 ve výši 500,- Kč na jednoho žáka. Částku je možné uhradit bezhotovostně na účet Rady rodičů (č. účtu 7304700227/0100) s uvedením informací pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída. V nutných případech
Ve školním roce 2017/2018 má občanské sdružení Rada rodičů toto složení: třída Jméno a příjmení 1.A Jan Nevoral 1.B Vladimír Nevrlka 1.C Petr Šimík 2.A Tomáš Kulhavý 2.B Tereza Brázdová 2.C Martin Dvořák 3.A Tomáš Zelníček 3.B Jolana Kubíková 3.C Miriam Al Sharua 4.A Marek Perna 4.B Leoš Verner 4.C