Kalendář akcí 2021/2022

Kalendář akcí  na školní rok 2021/2022

Výukové programy budou realizovány dle aktuální epidemiologické situace.

Dalších výukových programů, divadelních představení, exkurzí, sportovních soutěží
a školních akcí se budeme účastnit podle aktuální nabídky a epidemiologické situace.

Přesná data budou průběžně k dispozici v aktualitách.

Září

 • 1. 9.   slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
 • 6. 9.   2. A, 2. B, 2. C interaktivní koncert
 • 8. 9.   1. B program se školní psycholožkou “Náš strom přátelství”
 • 9. 9.   fotografování 1. ročníků pro MF Dnes, vyjde 8. 10.
 • 15. a 16. 9. adaptační kurz 6. ročníků na Baldovci
 • 15. 9.   4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 15. 9.   5. A, 5. D výukový program v Anthroposu
 • 15. 9.   předávání certifikátů Cambridge KET, PET
 • 20. 9.   schůzka Rady rodičů
 • 20. 9.   třídní schůzky
 • 21. 9.   1. B výukový program v knihovně J. Mahena “Hop do pohádky”
 • 27. 9.   ředitelské volno
 • 28. 9.   státní svátek
 • zasedání ŽP (žákovského parlamentu)
 • Socializační programy se školní psycholožkou
 • Organizace a koordinace kurzů Cambridge YLE, KET, PET, FCE
 • Pokračování projektu ERASMUS +

Říjen

 • zahájení většiny kroužků na škole    
 • 4. 10.   8. roč. program chemie v rámci projektu Polygram na SPŠCh
 • 3.-8. 10. výměnný pobyt žáků z Litvy, Polska a Chorvatska v rámci projektu ERASMUS +
 • 4.-8. 10. 2. C ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 5. 10.   5. C program v rámci projektu Polygram na SPŠCh
 • 5. 10.   vyšetření přihlášených  žáků 9. roč. – profesní orientace
 • 7. 10.   sběr papíru pořádá ŽP
 • 8. 10.   v MF Dnes vyjdou fotografie 1. ročníků
 • 8. 10.    1. A knihovna J. Mahena
 • 8. 10.   1. B dopolední výlet - obora Holedná
 • 8. 10.   1. C, 2. A, 2. B návštěva New Gym parku
 • 8. 10.   3. B výukový program Cesta sluneční soustavou
 • 11.-15. 10. 2. B ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 12.-14. 10. 9. roč. poznávací exkurze do Prahy
 • 15.-16. 10. výjezdní zasedání Žákovského parlamentu
 • 20-26. 10. festival německy mluvených filmů - návštěva představení v Nj
 • 27. 10.   podzimní prázdniny
 • 28. 10.   státní svátek
 • 29. 10.   podzimní prázdniny
 • 6. roč. návštěva Technického muzea
 • zasedání ŽP
 • Preventivní a socializační programy ve třídách se školní psycholožkou
 • Logická olympiáda
 • Sportovní soutěže - floorbal, házená, kopaná
 • Zahájení soutěže O třídu roku (ŽP)
 • Drakiáda (ŠD)

Listopad

 • 1.-5. 11.   2. A ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 2. 11.   5. A, 5. D program v rámci projektu Polygram na SPŠCh
 • 9. 11.   1. A, 1. B, 1. C program Vodicí pes ve službě nevidomého člověka
 • 11. 11.   4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova  s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 15. 11.   schůzka Rady rodičů
 • 15. 11.   třídní schůzky
 • 17. 11.   státní svátek
 • Preventivní programy na podporu dobrých vztahů ve třídě, strategie učení, řešení konfliktů
 • se školní psycholožkou
 • Zasedání ŽP
 • Školní kolo olympiády v Čj (8.-9. roč.)
 • Školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika v ČR
 • Z9 první část školního kola Matematické olympiády
 • Matematická olympiáda 1. st.
 • Soutěž ŽP – Zimní výzdoba

Prosinec

 • 1.12.   4. C program Vánoční dílny - CVČ Lyska
 • 6. 12.   program chemie v rámci projektu Polygram na SPŠCh
 • 6. 12.   1. C Vánoční tvoření v CVČ Lyska
 • 7. 12.   5. B program v rámci projektu Polygram na SPŠCh
 • 9. 12.  Vánoční těšení 1. stupeň
 • 9. 12.   Vánoční jarmark 2. stupeň
 • 13. 12.   1. B Vánoční dílny v CVČ Lyska
 • 16. 12.   Vánoční vystoupení na Zelném trhu 10:00-11:30
 • 17. 12.   žákovský ples
 • 1.stupeň - výukové programy “Vánoční dílny”
 • Zájezd 2. stupeň předvánoční Rakousko
 • Druhý výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus +
 • Divadelní představení v Aj dle nabídky
 • Zasedání ŽP
 • Školní kolo dějepisné olympiády (8. a 9. roč.)
 • Školní kolo německé olympiády
 • Školní kolo konverzační soutěže v Nj
 • Školní kolo biologické olympiády
 • Projekce francouzských filmů
 • Soutěž ŽP
 • ŠD Vánoční besídky
 • ŠD recitační soutěž
 • 23. 12. 2021-2. 1. 2022  vánoční prázdniny

Leden

 • 3. 1. nástup po vánočních prázdninách
 • 10. 1. hovorové hodiny
 • 10. 1. informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 • 17. 1. 2. st. hudební dílna ve Filharmonii Brno Fanfárum
 • 18. 1. 3. A dopravní výchova s MP Brno Empík-chodec
 • 19. 1. 3. B dopravní výchova s MP Brno Empík-chodec
 • 25. 1. 3. C dopravní výchova s MP Brno Empík-chodec
 • Zasedání ŽP
 • První lyžařský výcvikový kurz 7. roč. - Čapkova chata
 • Rozřazovací testy z anglického jazyka 4.-8. ročníky
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kolo
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • Soutěž ŽP
 • ŠD pěvecká soutěž „Zlatý slavík“
 • Projekt Erasmus + „CHerisH“
 • 31. 1. rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022

Únor

 • 1. 2. Den otevřených dveří (dle epidemické situace)
 • 4. 2. pololetní prázdniny
 • Druhý lyžařský výcvikový kurz 7. roč. - Čapkova chata
 • 11. 2. 1. C výukový program Pečení chleby v CVČ Lyska
 • 16. 2. 1. B výukový program V pekárně v CVČ Lyska
 • 5. B, 5. C výukový program V keramické dílně
 • Zasedání ŽP
 • Soutěž English Star pro Bakalku – školní kolo 3.-5. ročníky
 • Konverzační soutěž v Aj pro 2. stupeň
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Městské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Městské kolo olympiády v českém jazyce
 • Městské kolo dějepisné olympiády
 • Zadání školního kola Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova

Březen

 • 4. 3. 2. st. hudební dílna ve Filharmonii Brno Na buben se netluče
 • 7..-13. 3. jarní prázdniny
 • 31. 3. Den otevřených dveří (dle epidemické situace)
 • Zasedání ŽP
 • Škola v přírodě s výukou plavání 3. A, 3. B, 3. C
 • 5. B, 5. C výukový program V keramické dílně
 • Pořádání městské soutěže English Star pro 1.-3. ročníky
 • Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Krajské kolo konverzační soutěže v Aj
 • Dny oslav francouzského jazyka a kultury – soutěž Frankofonie
 • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Krajské kolo kategorie Z9
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Soutěž Matematický klokan
 • Z8, Z7, Z6 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr papíru ŽP
 • Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníků
 • ŠD účast ve Výtvarná soutěži školních družin
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD módní přehlídka

Duben

 • Zápis do 1. ročníku - čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:30 do 18:00 hodin
 • Zápis do 1. ročníku - pátek  22. 4. 2022 od 14:30 do 18:00 hodin
 • Zápis do 1. ročníku - sobota 23. 4. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin 
 • 4. 4. 4. A výukový program Velikonoční dílny v CVČ Lyska
 • 4. 4. 2. st. hudební dílna ve Filharmonii Brno Na buben se netluče
 • 6. 4. 4. C výukový program Velikonoční dílny v CVČ Lyska
 • 7. 4. 1. C výukový program Velikonoční tvoření
 • 11. 4. schůzka Rady rodičů
 • 11. 4. třídní schůzky
 • 12. 4. I. termín přijímacích zkoušek pro 9. ročník
 • 13. 4. II. termín přijímacích zkoušek pro 9. ročník
 • 14. 4. velikonoční prázdniny
 • 19. 4. I. termín přijímacích zkoušek pro 5. a 7. ročníky
 • 20. 4. II. termín přijímacích zkoušek pro 5. a 7. ročníky
 • Zasedání ŽP
 • Projekt 1. stupně enviromentální výuka – Den Země
 • Projekt Erasmus +
 • 1. stupeň – účast vítězů na soutěži English Jungle 1. stupeň (městské kolo)
 • Soutěž English Song & Poem pro 1. stupeň
 • Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • Státní kolo konverzační soutěže ve Frj
 • Bonjour Brno – dle aktuální nabídky
 • Krajské kolo Fyzikální olympiády
 • Okresní kolo kategorie Z8, Z7, Z6
 • Soutěž ŽP
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • ŠD turnaj v pexesu

Květen

 • 10. 5. I. termín náhradních přijímacích zkoušek
 • 11. 5. II. termín náhradních přijímacích zkoušek
 • 13. 5. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 23. 5. hovorové hodiny
 • zasedání ŽP
 • Ukončení kurzů Cambridge 2.-5. ročníky, KET a PET
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky YLE
 • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka A2, B1
 • 1. stupeň otevřené hodiny výuky anglického jazyka (dle epidemické situace)
 • Bakalka má talent – soutěž ŽP
 • Městské kolo matematické soutěže – Pythagoriády
 • Představení Frj 5. ročníkům
 • Okresní kolo Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD Atletická olympiáda
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova

Červen

 • 1. 6. Den dětí – zábavné dopoledne pro žáky 1. stupně
 • 1. A, 1. B, 1. C Čtenářská slavnost
 • Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
 • Rozřazovací testy z anglického jazyka ve 3. – 8. ročníku z Aj
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. třídy
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky KET a PET
 • Projektový den/týden na Francouzské alianci v Brně
 • Zasedání ŽP
 • Vyhodnocení soutěže ŽP O třídu roku
 • Odměna pro členy ŽP
 • Výlety-dle epidemické situace
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • 2. stupeň školní sportovní olympiáda
 • 30. 6. ukončení školního vyučování 2021/2022

Další výukové programy, divadelní představení, exkurze, kina, školní akce podle aktuální nabídky. Přesná data budou průběžně k dispozici v Aktualitách.