Kalendář akcí 2016/2017

Kalendář akcí  na šk. r. 2017/2018 - v úpravě

Září

 • 4. 9.   slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
 • 13. 9.   fotografování žáků 1. ročníků pro MF Dnes
 • 7. 9.   první zasedání Žákovského parlamentu (ŽP)
 • 18. 9.   schůzka Rady rodičů,
 • 18. 9.   třídní schůzky
 • 21. 9.   4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova na dopravním hřišti Riviéra s MP Brno
 • 26. 9.   5. A výukový program v knihovně Kouzlo skryté ve verších
 • 27. 9.   sběr papíru
 • 27. 9.   3. A výukový program Zelenina na Kejbalech 
 • 28. 9.   státní svátek
 • 29. 9.    ředitelské volno
 • Program pro žáky 7., 8. a 9. na Francouzské Alianci v Brně
 • Evropský den jazyků – celostátní kviz – Francouzský institut v Praze
 • Evropský den jazyků – ochutnávka francouzské kuchyně
 • Pokračování projektu „Sport Unites“ ERASMUS+; spolupráce se školou v Lipsku
 • Předávání certifikátů Cambridge
 • Organizace kurzů Cambridge pro 1. i 2. stupeň

Říjen

 • Říjen - zahájení většiny kroužků na škole
 • 2. 10. zahájení Cambridge kurzů
 • 4. 10. 4. C terénní cvičení Lesobádání v Rezekvítku
 • 9.-13. 10. 2. B škola v přírodě v Jedovnicích – plavání
 • 13. 10. vyjdou fotografie 1. ročníků v MF Dnes
 • 9.-11. 10. literárně-historická exkurze do Prahy s žáky 9. Ročníků
 • 11. 10. 3. A výukový program Ovoce
 • 13. 10. žáci 8. a 9. roč. návštěva Veletrhu odborného vzdělávání
 • 16.-20. 10. 2. C škola v přírodě v Jedovnicích – plavání
 • 19. 10. 5. B, 6. B preventivní program s MP Brno
 • 20. 10. 1., 2. 3. roč. návštěva filmové představení – Hurvínek
 • 26. 10. podzimní prázdniny
 • 27. 10. podzimní prázdniny
 • 28. 10. státní svátek
 • 30. 10.-3. 11. 2. A škola v přírodě v Jedovnicích – plavání
 • 3. A výprava do přírody
 • 4. A návštěva divadla Radost
 • 8. ročníky výukový program MMB – 30. letá válka
 • Projektový den/týden na Francouzské alianci v Brně
 • 7.-9. ročníky návštěva anglického divadla
 • Výjezdní zasedání Žákovského parlamentu (ŽP)
 • Zahájení soutěže O třídu roku (ŽP)
 • Sběr víček
 • Preventivní program s MP Brno pro 5. a 6. ročníky
 • Školní kolo olympiády v Čj
 • Futsal H -školní futsalová liga
 • Nácvik předtančení žáků 9. roč. na školní žákovský ples (každou neděli)
 • Šachový turnaj ve školní družině (ŠD)
 • Návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova
 • 3. 1. nástup do školy po vánočních prázdninách
 • 8. 1. hovorové hodiny
 • 8. 1. informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 • 17. 1. 2. C rukodělný řemeslný program Tea dílna v CVČ Lyska
 • 24. 1. 2. B rukodělný řemeslný program Tea dílna v CVČ Lyska
 • 29. 1. 2. A rukodělný řemeslný program Tea dílna v CVČ Lyska
 • 26. 1. 3. A, 3. B, 3. C výukový program Empík chodec s MP Brno
 • 29. 1. 1. C výukový program Hospodářství u Šnofouse
 • 30. 1. Den otevřených dveří
 • 4. C keramická dílna na Bakalce
 • Zasedání ŽP
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr víček ŽP
 • Rozřazovací testy 4.-8. ročník
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Výměnný pobyt studentů v rámci projektu ERASMUS+
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kola
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD pěvecká soutěž Zlatý slavík
 • 31. 1. rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018

Listopad

 • 6. 11. 1. A, 1. B, 1. C slabikářová slavnost v knihovně ul. Křížová
 • 17. 11. státní svátek
 • 20. 11. schůzka Rady rodičů
 • 20. 11. třídní schůzky
 • 22. 11. 2. B interaktivní divadelní přestavení Cesta do fantazie v CVČ Lužánky
 • 23. 11. 5. A, 5. B,6. A, 6. B prevence s MP Brno
 • 24.-25. 11. Veletrh středních škol na Výstavišti
 • 28. 11. 2. C výukový program Jak roste chléb
 • 3. A návštěva výstavy
 • 4. B, 4. C návštěva divadla Radost
 • 7. ročníky návštěva výstavy Stavba jako Brno MMB
 • 9. C návštěva představení Komediomat
 • Festival francouzského filmu – návštěva filmu
 • Školní kolo dějepisné olympiády
 • Školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika v ČR
 • Z9 první část školního kola Matematické olympiády
 • Házená H, D (AŠSK)
 • Florbal H, D (AŠSK)
 • Nácvik předtančení žáků 9. roč. na školní žákovský ples (každou neděli)
 • Zasedání ŽP
 • Soutěže ŽP (výzdoba)
 • Sběr víček - ŽP
 • ŠD návštěva Klubu Leitnerova
 • ŠD recitační soutěž
 • ŠD zábavné odpoledne pro strašidla

Prosinec

 • 7. 12. Vánoční těšení 1. stupeň
 • 7. 12. Vánoční charitativní jarmark žáků 2. stupně
 • 11. 12. 1. C Vánoční dílna v CVČ Lyska
 • 11. 12. 2. B Vánoční dílna v CVČ Lyska
 • 13. 12. 1. B Vánoční dílna v CVČ Lyska
 • 15. 12. 1. A Vánoční dílna v CVČ Lyska
 • 19. 12. 10:00-11:30 vánoční vystoupení žáků na Zelném trhu
 • 20. 12. žákovský ples
 • 23. 12. 2017-2. 1. 2018 vánoční prázdniny
 • Výjezd žáků 2. stupně Vánoční Vídeň
 • 1. A návštěva divadla Radost
 • 3. A výukový program Vánoční dílny
 • 4. A výukový program Vánoční dílny
 • Nácvik předtančení žáků 9. roč. na školní žákovský ples (každou neděli)
 • Zasedání ŽP
 • Anglické divadlo pro 5. a 6. ročníky
 • Výměnný pobyt studentů v rámci projektu - Lipsko
 • KET zkoušky pro zájemce z kurzů Cambridge
 • Zasedání ŽP
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo německé olympiády
 • Školní kolo biologické olympiády
 • ŠD divadelní představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD Vánoční besídka

Leden

 • 3. 1. nástup do školy po vánočních prázdninách
 • 8. 1. hovorové hodiny
 • 8. 1. informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 • 17. 1. 2. C rukodělný řemeslný program Tea dílna v CVČ Lyska
 • 24. 1. 2. B rukodělný řemeslný program Tea dílna v CVČ Lyska
 • 29. 1. 2. A rukodělný řemeslný program Tea dílna v CVČ Lyska
 • 26. 1. 3. A, 3. B, 3. C výukový program Empík chodec s MP Brno
 • 29. 1. 1. C výukový program Hospodářství u Šnofouse
 • 30. 1. Den otevřených dveří
 • 4. C keramická dílna na Bakalce
 • Zasedání ŽP
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr víček ŽP
 • Rozřazovací testy 4.-8. ročník
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Výměnný pobyt studentů v rámci projektu ERASMUS+
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kola
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD pěvecká soutěž Zlatý slavík
 • 31. 1. rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018

Únor

 • 1. 2. výukový program Lovci mamutů v Anthroposu
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5.-11. 2. jarní prázdniny
 • 14. 2. 2. C výukový program Hospodářství u Šnofouse
 • 28. 2. 3. A, 3. C představení Tři mušketýři v divadle B. Polívky
 • 4. A návštěva divadelního představení
 • 4. B návštěva Anthroposu
 • Soutěž English Star pro Bakalku – školní kolo 3.-5. ročníky
 • Konverzační soutěž pro 2. stupeň
 • Plavecký kurz 3. roč.
 • Basket H, D (AŠSK)
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova
 • Zasedání ŽP
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Smyslová olympiáda ŽP
 • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Okresní kolo německé olympiády
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Městské kolo olympiády v českém jazyce
 • Městské kolo dějepisné olympiády
 • Zadání školního kola Archimediády pro 7. ročníky

Březen

 • 15. 3. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova s MP Brno v areálu Riviéra
 • 21. 3. Den otevřených dveří
 • 21. 3. 1. C velikonoční dílna v CVČ Lyska
 • 21. 3. 2. B přírodovědný program Jarní probuzení v ekologickém centru Lipka
 • 23. 3. 1. B velikonoční dílny v CVČ Lyska
 • 26. 3. 1. A velikonoční dílna v CVČ Lyska
 • 28. 3. 2. B velikonoční dílny v CVČ Lyska
 • 29.-30. 3. Velikonoční prázdniny
 • 3. A velikonoční dílny
 • 3. C návštěva Planetária
 • 4. B návštěva keramické dílny a velikonoční dílny v CVČ Lipka
 • 4. C velikonoční dílny v CVČ Lyska
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Plavecký kurz 3. roč.
 • Pořádání městské soutěže English Star pro 1.-3. ročníky
 • Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Dny oslav francouzského jazyka a kultury – soutěž Francophonie 2018
 • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Krajské kolo kategorie Z9
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Soutěž Matematický klokan
 • Z8, Z7, Z6 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • 7. ročníky Dobrodružná optika
 • Zasedání ŽP
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr víček ŽP
 • Sběr papíru ŽP
 • ŠD účast ve Výtvarná soutěži školních družin
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD turnaj v pexesu
 • Házená H, D – Novinářský kalamář
 • Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníků

Duben

 • Zápis do 1. ročníků – přesná data budou k dispozici v aktualitách
 • 9. 4. schůzka Rady rodičů
 • 9. 4. třídní schůzky 4. C návštěva keramické dílny na Bakalce
 • 18. 4. 2. A výukový program-SAKO Brno
 • 24. 4. 2. B výukový program-SAKO Brno
 • 25. 4. 2. C výukový program-SAKO Brno
 • 4. A vycházka třídy do historické části města
 • 4. B návštěva keramické dílny
 • Projekt 1. stupně enviromentální výuka – Den Země
 • 1. stupeň – účast vítězů na soutěži English Jungle 1. stupeň (městské kolo)
 • Soutěž English Song & Poem pro 1. stupeň
 • Účast na soutěži „Uč se, sportuj a dobudeš svět“ – ZŠ Mendlovo náměstí
 • Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • Krajské kolo Fyzikální olympiády
 • okresní kolo kategorie Z8, Z7, Z6
 • 8. ročníky návštěva dolní oblasti Vítkovic a science centra
 • Futsal H (AŠSK)
 • Zasedání ŽP
 • Soutěž ŽP
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • ŠD módní přehlídka

Květen

 • 1. 5. státní svátek
 • 8. 5. státní svátek
 • 22. 5. 2. B výukový program Vaření na zahradě v CVČ Legato
 • 23. 5. 2. C výukový program Vaření na zahradě v CVČ Legato
 • 24. 5. 2. A výukový program Vaření na zahradě v CVČ Legato
 • 24. 5. 4. A, 4. B, 4. C Empík cyklista - dopravní výchova s MP Brno na dopravním hřišti Riviéra
 • 28. 5. hovorové hodiny
 • 3. A výprava
 • 9. ročníky – exkurze do Dukovan a Dalešic
 • 9. C návštěva večerního představení Komediomat
 • 9. roč. poznávací zájezd Krakov, Osvětim, Wieliczka
 • Ukončení kurzů Cambridge 2.-5. ročníky, KET a PET
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky YLE
 • Návštěva studentů z Lipska v rámci projektu ERASMUS+
 • 1. stupeň otevřené hodiny výuky anglického jazyka a pracovních činností v Aj
 • Zahradní slavnost-dopolední program pro žáky 1. st.
 • Zasedání ŽP
 • Bakalka má talent – soutěž ŽP
 • Sběr víček ŽP
 • Městské kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Okresní kolo Archimediády pro 7. ročníky
 • 6. ročníky návštěva fyzikální herny v Technickém muzeu
 • Florbal-Pohár Krejčíka H
 • ŠD Atletická olympiáda
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova

Červen

 • 1. A, 1. B, 1. C Čtenářská slavnost
 • 5. 6. - Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
 • Rozřazovací testy ve 3. – 8. ročníku z Aj
 • Srovnávací testy 2. ročníků
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky KET a PET
 • Projektový den/týden na Francouzské alianci v Brně
 • Závěrečná konference k projektu ERASMUS+
 • Zasedání ŽP
 • Vyhodnocení soutěže ŽP O třídu roku
 • Bowling-odměna pro členy ŽP
 • Brach volejbal – D (AŠSK)
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • ŠD fotbalový turnaj - minifotbal
 • Školní výlety 1. i 2. stupně
 • Školy v přírodě
 • 2. stupeň školní sportovní olympiáda
 • 29. 6. ukončení školního vyučování

Další výukové programy, divadelní představení, exkurze, kina, školní akce podle aktuální nabídky. Přesná data budou průběžně k dispozici v aktualitách.