Kalendář akcí 2016/2017

Kalendář akcí  na šk. r. 2016/2017

Září

 • 1. 9.   slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
 • 8. 9.   fotografování žáků 1. ročníků pro MF Dnes
 • 8. 9.   první zasedání Žákovského parlamentu (ŽP)
 • 12. 9.   schůzka Rady rodičů,
 • 12. 9.   třídní schůzky
 • 20. 9.   2. B, 3. C divadelní představení Mach a Šebestová v divadle Radost
 • 20. 9.   ŠD – představení v klubu Leitnerka
 • 26. 9.   8. A, 8. B, 8. C Evropský den
 • 27. 9.   sběr papíru
 • 27. 9.   ŠD – šachový turnaj
 • 28. 9.   státní svátek
 • Zahájení projektu ERASMUS+ spolupráce se školou v Lipsku
 • Program pro žáky 8. a 9. na Francouzské Alianci v Brně
 • Organizace kurzů Cambridge pro 1. i 2. stupeň
 • Sběr víček ŽP

Říjen

 • zahájení většiny kroužků na škole
 •   3. 10.   7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C výukový program ve VIDA science centru
 •   3. 10.   zahájení Cambridge kurzů
 •   4. 10.   6. A, 6. B, 6. C, 7. A výukový program VIDA science centru
 •   5. 10.   8. roč. Veletrh odborného vzdělávání
 •   7. 10.   ředitelské volno
 • 10.-14. 10.   2. A ŠVP – plavání
 • 10.–12. 10. literárně-historická exkurze žáků 9. ročníků Praha
 • 11. 10.   4. A, 4. B, 4. C preventivní program dopravní výchovy s MP Brno – Empík cyklista 
 • 12. 10.   2. C výukový program Jak se peče chleba v CVČ Lyska
 • 14. 10.   vyjdou fotografie 1. ročníků v MF Dnes
 • 17.-21. 10.   2. B ŠVP – plavání
 • 17. 10.   3. B výukový program Jak se peče chleba v CVČ Lyska
 • 18. 10.   8. a 9. roč. výukový program Poruchy příjmu potravy
 • 19. 10.   1. B výukový program Jabloňka a ořešák v CVČ Lipka
 • 20. 10.   5. B výukový program Úžasné planety - Hvězdárna Brno
 • 21.– 23. 10. výjezdní zasedání ŽP
 • 26. 10.   podzimní prázdniny
 • 27. 10.   podzimní prázdniny
 • 28. 10.   státní svátek
  31. 10.-4. 11.   2. C ŠVP - plavání
 • Zahájení celoroční soutěže ŽP O třídu roku
 • Sběr víček – ŽP
 • Nácvik předtančení žáků 9. ročníků – každou neděli
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Logická olympiáda
 • Přírodovědný klokan
 • Soutěž Hledáme nejlepšího chemika
 • Soutěž ve florbalu AŠSK – H
 • ŠD Bál strašidel
 • ŠD návštěva Klubu Leitnerova

Listopad

 • 7. 11.   anglické divadlo pro 7. a 8. ročníky Canterbury Tales
 • 17. 11.   státní svátek
 • 18. 11.   ředitelské volno
 • 21. 11.   schůzka Rady rodičů
 • 21. 11.   třídní schůzky
 • 25.-26. 11.   Veletrh středních škol na Výstavišti
 • 30. 11.   4. C výukový program v CVČ Lipka 
 • Festival francouzského filmu – návštěva filmu
 • Školní kolo dějepisné olympiády
 • Z9 první část školního kola Matematické olympiády
 • Nácvik předtančení žáků 9. ročníků – každou neděli
 • Zasedání ŽP
 • Soutěže ŽP (výzdoba)
 • Sběr víček - ŽP
 • ŠD návštěva Klubu Leitnerova

Prosinec

 • 5. 12.   5. B divadlo Ostrov pokladů
 • 8. 12.   3. B výukový program Vánoční dílny - Kejbaly
 • 12. 12.   1. B výukový program Vánoční dílny CVČ Lyska
 • 13. 12.   2. C výukový program Vánoční dílny – Kejbaly
 • 14. 12.   anglické divadlo pro 6. ročníky Winter’s Tale
 • 19. 12.   5. A, 5. B, 5. C divadlo v Aj
 • 20. 12.   10:00-11:00 vánoční vystoupení na Zelném trhu
 • 21. 12.   žákovský ples
 • 23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny
 • 4. A výukový program Vánoční dílny
 • Výměnný pobyt studentů v rámci projektu - Lipsko
 • KET zkoušky pro zájemce z kurzů Cambridge ze šk. roku 2015/2016
 • Zasedání ŽP
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo německé olympiády
 • Výjezd žáků 2. stupně Vánoční Vídeň
 • Vánoční těšení 1. stupeň
 • Vánoční charitativní jarmark žáků 2. stupně
 • Školní kolo biologické olympiády
 • ŠD divadelní představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD Vánoční besídka

Leden

 • 3. 1.   nástup do školy po vánočních prázdninách
 • 9. 1.   hovorové hodiny
 • 19. 1.   5. ročníky preventivní program s MP Brno Netiketa
 • 19. 1.   6. ročníky preventivní program s MP Brno Bezpečně na internetu – Kyberšikana
 • 25. ledna 2017 Den otevřených dveří
 • Soutěž ŽP
 • Sběr víček  ŽP
 • Rozřazovací testy 4.-8. ročník
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Francouzský stážista na škole
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kola
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD  pěvecká soutěž Zlatý slavík
 • 31. 1.   rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2016/2017                  

Únor

 • 3. 2.   pololetní prázdniny
 • 6. 2.   3. C výukový program Zimní spáči v CVČ Lipka
 • 13.-17. 2.   lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků Dolní Morava
 • 16. 2.   5. ročníky preventivní program s MP Brno Netiketa
 • 16. 2.   6. ročníky preventivní program s MP Brno Bezpečně na internetu - Kyberšikana
 • Soutěž English Star pro Bakalku – školní kolo 3.-5. ročníky
 • Anglické divadlo pro 1. stupeň
 • Konverzační soutěž pro 2. stupeň
 • Zasedání ŽP
 • Sportovní soutěže ŽP
 • Smyslová olympiáda ŽP
 • Sběr víček  ŽP
 • Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce
 • Francouzský stážista na škole
 • Okresní kolo německé olympiády
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Městské kolo olympiády v českém jazyce
 • Městské kolo dějepisné olympiády
 • Zadání školního kola Archimediády pro 7. ročníky
 • Preventivní program
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova 

Březen

 • 7. 3. Den otevřených dveří
 • 7. 3.   pořádání městské soutěže English Star pro 1.-3. ročníky
 • 13.-19. 3.   jarní prázdniny
 • 23. 3.    5. ročníky preventivní program s MP Brno Netiketa
 • 23. 3.    6. ročníky preventivní program s MP Brno Bezpečně na internetu - Kyberšikana
 • 28. 3.    4. A, 4. B, 4. C preventivní program dopravní výchovy s MP Brno – Empík cyklista 
 • Účast na soutěži „Uč se, sportuj a dobudeš svět“ – ZŠ Mendlovo náměstí
 • Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • Zasedání ŽP
 • Sportovní soutěže ŽP
 • Sběr víček ŽP
 • Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Turnaj v basketu AŠSK – H, D
 • Krajské kolo kategorie Z9
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Soutěž Matematický klokan
 • Z8, Z7, Z6 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • 7. ročníky Dobrodružná optika
 • Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníků
 • ŠD účast ve Výtvarná soutěži školních družin
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD recitační soutěž Křišťálová studánka

Duben

 • Zápis do 1. ročníků – 8. 4. 2017, 10. 4. 2017, 11. 4. 2017
 • 13.-14. 4.   velikonoční prázdniny
 • 3. 4.   schůzka Rady rodičů
 • 3. 4.   třídní schůzky
 • 1. stupeň – účast vítězů na soutěži English Jungle 1. stupeň (městské kolo)
 • 4. A výukový program Velikonoční dílny
 • Soutěž English Song & Poem pro 1. stupeň
 • Návštěva dnů BONJOUR Brno
 • Projekt 1. stupně enviromentální výuka – Den Země  
 • Zasedání ŽP
 • Sběr víček  ŽP
 • Soutěž ve futsale
 • Turnaj v basketu AŠSK – H, D
 • Krajské kolo Fyzikální olympiády
 • okresní kolo kategorie Z8, Z7, Z6
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • ŠD módní přehlídka

 Květen

 • 16. 5.   4. A výukový program Za vůní bylin v CVČ Lipka
 • 17. 5.   4. A, 4. B, 4. C preventivní program dopravní výchovy s MP Brno – Empík cyklista 
 • 29. 5.   hovorové hodiny
 • 9. ročníky – exkurze do Dukovan a Dalešic
 • Ukončení kurzů Cambridge 2.-5. ročníky, KET a PET
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky YLE
 • Divadelní představení v anglickém jazyce pro 9. ročníky
 • Recitační soutěž ve francouzském jazyce
 • Návštěva studentů z ISEC programu
 • 1. stupeň otevřené hodiny výuky anglického jazyka a pracovních činností v Aj
 • Zahradní slavnost
 • Zasedání ŽP
 • Bakalka má talent – soutěž ŽP
 • 9. roč. poznávací zájezd Krakov, Osvětim, Wieliczka
 • Městské kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Okresní kolo Archimediády pro 7. ročníky
 • 6. ročníky návštěva fyzikální herny v Technickém muzeu
 • ŠD Atletická olympiáda
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova

Červen

 • 1. A, 1. B, 1. C Čtenářská slavnost
 • Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků - 6. 6. v 15:30
 • Rozřazovací testy ve 3. – 8. ročníku z Aj
 • Srovnávací testy 2. ročníků
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky KET a PET
 • Návštěva studentů z Lipska v rámci projektu ERASMUS+
 • Školní výlety
 • Školy v přírodě
 • Zasedání ŽP
 • Sběr víček ŽP
 • Vyhodnocení soutěže ŽP O třídu roku
 • 2. stupeň Školní sportovní olympiáda
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • 30. 6.   ukončení školního vyučování

Další výukové programy, divadelní představení, exkurze, kina, školní akce podle aktuální nabídky. Přesná data budou průběžně k dispozici v aktualitách.