Kalendář akcí 2022/2023

Kalendář akcí  na školní rok 2022/2023

Výukové programy budou realizovány dle aktuální epidemiologické situace.

Dalších výukových programů, divadelních představení, exkurzí, sportovních soutěží
a školních akcí se budeme účastnit podle aktuální nabídky a epidemiologické situace.

Přesná data budou průběžně k dispozici v Aktualitách.

Září

 • 1. 9. slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
 • 6. 9. zasedání ŽP (žákovského parlamentu)
 • 6. 9. předávání certifikátů Cambridge YLE
 • 7. 9. předávání certifikátů Cambridge KET, PET, FCE
 • 9. 9. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 12. a 13. 9. adaptační kurz 6. tříd
 • 16. 9. fotografování 1. ročníků pro MF Dnes   
 • 19. 9. schůzka Rady rodičů
 • 19. 9. třídní schůzky
 • 22. 9. ŠD exkurze do Moravského Krumlova
 • 23. 9. 1. A divadlo Radost
 • 23. 9. 1. C exkurze Letem světem otevřenou zahradou
 • 23. 9. 3. C návštěva NewPark gym Brno
 • 27. 9. sběr papíru pořádá ŽP
 • 28. 9. státní svátek
 • Socializační programy se školní psycholožkou
 • Organizace a koordinace kurzů Cambridge YLE, KET, PET, FCE

Říjen

 • zahájení většiny kroužků na škole    
 • 3.-5. 10. 9. roč. Literárně-historická exkurze Praha   
 • 3.-7. 10. 2. C ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 4. 10. zasedání ŽP
 • 7.-9. 10. výjezd ŽP
 • 10.-14. 10.  2. B ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 12. 10. 8. a 9. roč. matematická soutěž Přírodovědný Klokan
 • 12. 10. 6. A výukový program  Nenechme si vzít vodu v CVČ Lipka
 • 13. 10. 6. C výukový program  Nenechme si vzít vodu v CVČ Lipka
 • 17.-21. 10. 2. A ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 26. 10.   podzimní prázdniny
 • 27. 10.   podzimní prázdniny
 • 28. 10.   státní svátek
 • Preventivní a socializační programy ve třídách se školní psycholožkou
 • Logická olympiáda
 • Sportovní soutěže - floorbal, házená, kopaná
 • Zahájení soutěže O třídu roku (ŽP)
 • Šachový turnaj (ŠD)
 • Návštěva divadelního představení na Leitnerce (ŠD)

Listopad

 • 1.11. zasedání ŽP
 • 2.-6. 11. 9. roč. filmové představení v Nj – Fülmfest 2022
 • 7.-18. 11. Bobřík informatiky – Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol
 • 7. 11. 6. roč. program v rámci projektu SPŠCh Polytechnika
 • 14. 11. schůzka Rady rodičů
 • 14. 11. třídní schůzky
 • 16. 11. 7. roč. program v rámci projektu SPŠCh Polytechnika
 • 17. 11. státní svátek
 • 18. 11. ředitelské volno
 • Preventivní programy na podporu dobrých vztahů ve třídě, strategie učení, řešení konfliktů
 • se školní psycholožkou
 • 5. A, B, C výukový program ve Hvězdárně
 • Školní kolo olympiády v Čj (8.-9. roč.)
 • Z9 první část školního kola Matematické olympiády
 • Matematická olympiáda 1. st.
 • Soutěž ŽP – Zimní výzdoba
 • ŠD návštěva divadelního představení – klub Leitnerova
 • ŠD odpoledne strašidel z Bakalky
 • ŠD exkurze ČNB „Lidé a peníze“

Prosinec

 • 6. 12. zasedání ŽP
 • 6. 12. předvánoční Vídeň – 2. st.
 • 6. 12. 3. A preventivní program s MP Brno Empík chodec
 • 7. 12. 3. B preventivní program s MP Brno Empík chodec
 • 7. 12. 7. roč. program v rámci projektu SPŠCh Polytechnika
 • 8. 12. 3. C preventivní program s MP Brno Empík chodec
 • Vánoční těšení 1. stupeň
 • Vánoční jarmark 2. stupeň
 • Vánoční dílny – dle aktuální nabídky
 • 15. 12. 6. C výukový program Brněnské hudební Vánoce
 • 20. 12. 6. A Adventní program – prohlídka Brna, TIC Brno
 • 21. 12. vánoční vystoupení na Zelném trhu 10:00-11:30
 • 21. 12. žákovský ples
 • Divadelní představení v Aj dle nabídky
 • Socializační programy se školní psycholožkou
 • Školní kolo dějepisné olympiády (8. a 9. roč.)
 • Školní kolo německé olympiády
 • Školní kolo konverzační soutěže v Nj
 • Školní kolo biologické olympiády
 • Projekce francouzských filmů
 • Soutěž ŽP
 • ŠD návštěva divadelního představení – klub Leitnerova
 • ŠD recitační soutěž
 • ŠD technické muzeum „Leonardo da Vinci“
 • 22. 12. ředitelské volno
 • 23. 12. 2022-2. 1. 2023  vánoční prázdniny

Leden

 • 3. 1. nástup po vánočních prázdninách
 • 3. 1. zasedání ŽP
 • 9. 1. hovorové hodiny
 • 9. 1. informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 •  24. 1. Den otevřených dveří
 • Rozřazovací testy z anglického jazyka 4.-8. ročníky
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kolo
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • Soutěž ŽP
 • ŠD pěvecká soutěž „Zlatý slavík“
 • ŠD návštěva divadelního představení – klub Leitnerova
 • ŠD návštěva Papilonie
 • ŠD bruslení
 • 31. 1.   rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023

Únor

 • 1. 2. 7. C výukový program Fanfárum v Besedním domě
 • 3. 2. pololetní prázdniny
 • 7. 2. zasedání ŽP
 • 22. 2. 6. B, 6. C výukový program Na buben se netluče– Filharmonie Brno
 • 23. 2. 6. A výukový program Na buben se netluče– Filharmonie Brno
 • 27. 2. 7. B výukový program Fanfárum v Besedním domě
 • První i druhý lyžařský výcvikový kurz  7. roč. - Čapkova cha
 • Soutěž English Star pro Bakalku – školní kolo 3.-5. ročníky
 • Konverzační soutěž v Aj pro 2. stupeň
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Městské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Městské kolo olympiády v českém jazyce
 • Městské kolo dějepisné olympiády
 • Zadání školního kola Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD turnaj v pexesu
 • ŠD bruslení

Březen

 • 6. 3. 6. D výukový program Na buben se netluče – Filharmonie Brno
 • 7. 3. zasedání ŽP
 • 7. 3. Den otevřených dveří
 • 13..-19. 3.   jarní prázdniny
 • 31. 3. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova  s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • Škola v přírodě s výukou plavání 3. A, 3. B, 3. C
 • Olympiáda v programování
 • Pořádání městské soutěže English Star pro 1.-3. ročníky    
 • Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Krajské kolo konverzační soutěže v Aj
 • Dny oslav francouzského jazyka a kultury – soutěž Frankofonie
 • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Krajské kolo kategorie Z9
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Soutěž Matematický Klokan
 • Z8, Z7, Z6 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr papíru ŽP
 • Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníků
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD návštěva Anthroposu
 • ŠD návštěva edukačního programu v knihovně J. Mahena

Duben

Zápis do 1. ročníků – přesná data budou k dispozici v aktualitách
4. 4. zasedání ŽP
5. 4. 1. A výukový program velikonoční dílny v CVČ Lyska
6. 4. Velikonoční prázdniny
17. 4. schůzka Rady rodičů
17. 4. třídní schůzky  
13. 4. I. termín přijímacích zkoušek pro 9. ročník
14. 4. II. termín přijímacích zkoušek pro 9. ročník
17. 4. I. termín přijímacích zkoušek pro 5. a 7. ročníky
18. 4. II. termín přijímacích zkoušek pro 5. a 7. ročníky
Projekt 1. stupně enviromentální výuka – Den Země   
Projekt Erasmus +
1. stupeň – účast vítězů na soutěži English Jungle 1. stupeň (městské kolo)
Soutěž English Song & Poem pro 1. stupeň
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Státní kolo konverzační soutěže ve Frj
Bonjour Brno – dle aktuální nabídky
Jazyková animace Centra česko-německých výměn Tandem „Němčina nekouše“
Krajské kolo Fyzikální olympiády
Okresní kolo kategorie Z8, Z7, Z6
Soutěž ŽP
ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
ŠD návštěva hvězdárny

Květen

 • 2. 5. zasedání ŽP
 • 9. 5. 4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova  s MP Brno na dopravním hřišti Empík cyklista
 • 10. 5.   I. termín náhradních přijímacích zkoušek
 • 11. 5.   II. termín náhradních přijímacích zkoušek
 • 22. 5.   hovorové hodiny
 • Ukončení kurzů Cambridge 2.-5. ročníky, KET a PET
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky YLE
 • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka A2, B1
 • 1. stupeň otevřené hodiny výuky anglického jazyka (dle epidemické situace)
 • Soutěže ŽP
 • Městské kolo matematické soutěže – Pythagoriády
 • Představení Frj 5. ročníkům
 • Okresní kolo Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD návštěva Labyrintu pod Zelným trhem
 • ŠD módní přehlídka

Červen

 • Den dětí – zábavné dopoledne pro žáky 1. stupně  
 • 1. A, 1. B, 1. C Čtenářská slavnost
 • 6. 6. zasedání ŽP
 • Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
 • Rozřazovací testy z anglického jazyka ve 3. – 8. ročníku z Aj
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. třídy
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky KET a PET
 • Projektový den/týden na Francouzské alianci v Brně
 • Zasedání ŽP
 • Vyhodnocení soutěže ŽP O třídu roku
 • Odměna pro členy ŽP
 • Výlety-dle epidemické situace
 • ŠD vystoupení gymnastického kroužku
 • ŠD návštěva stálé akvarijní výstavy
 • 2. stupeň školní sportovní olympiáda
 • 30. 6.   ukončení školního vyučování 2021/2022

Další výukové programy, divadelní představení, exkurze, kina, školní akce podle aktuální nabídky. Přesná data budou průběžně k dispozici v Aktualitách.