Kalendář akcí 2020/2021

Kalendář akcí  na školní rok 2020/2021

Výukové programy budou realizovány dle aktuální epidemiologické situace.

Dalších výukových programů, divadelních představení, exkurzí, sportovních soutěží
a školních akcí se budeme účastnit podle aktuální nabídky a epidemiologické situace.

Přesná data budou průběžně k dispozici v aktualitách.

Září

 • 1.9. slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
 • 2. a 3. 9. adaptační kurz 6. ročníků
 • 5. 9. slavnostní předávání certifikátů z Cambridge zkoušek
 • 5. 9. první zasedání Žákovského parlamentu (ŽP)
 • 14. 9. třídní schůzky pro 1. roč.
 • 15. 9. fotografování 1. ročníků pro MF Dnes
 • 21. 9. schůzka Rady rodičů
 • Organizace a koordinace kurzů Cambridge pro 1. i 2. stupeň
 • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka Goethe-Zertifikat B1
 • Zahájení projektu Erasmus + „CHerisH“
 • Předávání certifikátů Cambridge zkoušek KET, PET, FCE

Říjen

 • zahájení většiny kroužků na škole
 • 2. 10. 3. A malá podzimní výprava
 • 9. 10. v MF Dnes vyjdou fotografie 1. ročníků
 • 10. 10. zasedání ŽP
 • 12.-14. 10. exkurze 9. ročníků do Prahy
 • 15. 10. 8. roč. přednášky Polytechnika v rámci projektu Polygram se SPŠCh
 • 19.-23. 10. 2. B ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 20. 10. vyšetření 26 žáků 9. roč. – profesní orientace
 • 22. 10. sběr papíru pořádá ŽP
 • 28. 10. státní svátek
 • 29. 10. podzimní prázdniny
 • 30. 10. podzimní prázdniny
 • Preventivní programy na podporu dobrých vztahů ve třídě se školní psycholožkou
 • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
 • Školní kolo olympiády v Čj
 • Logická olympiáda
 • Zahájení soutěže O třídu roku (ŽP)
 • Drakiáda (ŠD)

Listopad

 • 2.-6. 11. 2. A ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • 4. 11. 8. roč. přednášky Polytechnika v rámci projektu Polygram se SPŠCh
 • 11. 11. 4. C dopravní výchova na dopravním hřišti Riviéra s MP Brno
 • 12. 11. 4. A, 4. B, 4. D dopravní výchova na dopravním hřišti Riviéra s MP Brno
 • 16. 11. ředitelské volno
 • 17. 11. státní svátek
 • 23. 11. schůzka Rady rodičů
 • 23. 11. třídní schůzky (dle epidemiologické situace)
 • 23.-27. 11. 2. C ŠVP s výukou plavání v Jedovnicích
 • Zkoušky YLE
 • Preventivní programy na podporu dobrých vztahů ve třídě se školní psycholožkou
 • Zasedání ŽP
 • Školní kolo olympiády v Čj (8.-9. roč.)
 • Školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika v ČR
 • Z9 první část školního kola Matematické olympiády
 • Matematická olympiáda 1. st.
 • Soutěž ŽP – Zimní výzdoba

Prosinec

 • 16. 12. Vánoční vystoupení na Zelném trhu 10:00-11:30
 • Zasedání ŽP
 • Vánoční těšení 1. stupeň (dle epidemiologické situace)
 • Vánoční charitativní jarmark žáků 2. stupně (dle epidemiologické situace)
 • Školní žákovský ples (dle epidemiologické situace)
 • Školní kolo dějepisné olympiády
 • Školní kolo německé olympiády
 • Školní kolo biologické olympiády
 • Projekce francouzských filmů
 • Soutěž ŽP
 • ŠD Vánoční besídky
 • ŠD recitační soutěž
 • 23. 12. 2020-3. 1. 2021 vánoční prázdniny

Leden

 • 9. 1. zasedání ŽP
 • 11. 1. hovorové hodiny
 • 11. 1. informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 • 3. A víkendové dobrodružství
 • Lyžařský výcvikový kurz 7. roč.
 • Den otevřených dveří (dle epidemiologické situace)
 • Rozřazovací testy 4.-8. ročníky
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kolo
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • Studenti na praxi Frj
 • Soutěž ŽP
 • ŠD pěvecká soutěž „Zlatý slavík“
 • Projekt Erasmus + „CHerisH“
 • 28. 1. rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • 29. 1. pololetní prázdniny

Únor

 • 3. 2. 3. A dopravní výchova s MP Brno Empík-chodec
 • 4. 2. 3. B dopravní výchova s MP Brno Empík-chodec
 • 5. 2. 3. C dopravní výchova s MP Brno Empík-chodec
 • 22.-25. 2. jarní prázdniny
 • Zasedání ŽP
 • Soutěž English Star pro Bakalku – školní kolo 3.-5. ročníky
 • Konverzační soutěž v Aj pro 2. stupeň
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Městské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Městské kolo olympiády v českém jazyce
 • Městské kolo dějepisné olympiády
 • Zadání školního kola Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova

Březen

 • Den otevřených dveří – přesné datum bude k dispozici v aktualitách
 • Zasedání ŽP
 • Lyžařský výcvikový kurz 7. roč. (LVK)
 • Škola v přírodě s výukou plavání 3. A, 3. B, 3. C
 • Pořádání městské soutěže English Star pro 1.-3. ročníky
 • Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Krajské kolo konverzační soutěže v Aj
 • Dny oslav francouzského jazyka a kultury – soutěž Frankofonie
 • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Krajské kolo kategorie Z9
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Soutěž Matematický klokan
 • Z8, Z7, Z6 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr papíru ŽP
 • Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníků
 • ŠD účast ve Výtvarná soutěži školních družin
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD módní přehlídka

Duben

 • Zápis do 1. ročníků – přesná data budou k dispozici v aktualitách
 • 12. 4. schůzka Rady rodičů
 • 12. 4. třídní schůzky
 • 27. 4. 4. C Empík cyklista - dopravní výchova na dopravním hřišti s MP Brno
 • 29. 4. 4. A, 4. B, 4. D Empík cyklista – dopravní výchova na dopravním hřišti s MP Brno
 • 3. A víkendová výprava do přírody
 • Zasedání ŽP
 • Projekt 1. stupně enviromentální výuka – Den Země
 • Projekt Erasmus +
 • 1. stupeň – účast vítězů na soutěži English Jungle 1. stupeň (městské kolo)
 • Soutěž English Song & Poem pro 1. stupeň
 • Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • Státní kolo konverzační soutěže ve Frj
 • Bonjour Brno – dle aktuální nabídky
 • Krajské kolo Fyzikální olympiády
 • Okresní kolo kategorie Z8, Z7, Z6
 • Soutěž ŽP
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • ŠD turnaj v pexesu

Květen

 • 24. 5. hovorové hodiny
 • zasedání ŽP
 • Ukončení kurzů Cambridge 2.-5. ročníky, KET a PET
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky YLE
 • Mezinárodní zkoušky z německého jazyka A2, B1
 • 1. stupeň otevřené hodiny výuky anglického jazyka
 • Zahradní slavnost-dopolední program pro žáky 1. st.
 • Bakalka má talent – soutěž ŽP
 • Městské kolo matematické soutěže – Pythagoriády
 • Představení Frj 5. ročníkům
 • Okresní kolo Archimediády pro 7. ročníky
 • ŠD Atletická olympiáda
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova

Červen

 • zasedání ŽP
 • 1. A, 1. B, 1. C Čtenářská slavnost
 • Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
 • Rozřazovací testy ve 3. – 8. ročníku z Aj
 • Srovnávací testy 2. ročníků
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky KET a PET
 • Projektový den/týden na Francouzské alianci v Brně
 • Vyhodnocení soutěže ŽP O třídu roku
 • Odměna pro členy ŽP
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • 2. stupeň školní sportovní olympiáda
 • 30. 6. ukončení školního vyučování 2020/2021

Další výukové programy, divadelní představení, exkurze, kina, školní akce podle aktuální nabídky. Přesná data budou průběžně k dispozici v aktualitách.