Kalendář akcí 2018/2019

Kalendář akcí  na šk. r. 2018/2019

Září

 •  3. 9.   slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
 •  5. 9.   v rámci Cambridge programu návštěva na Britské ambasádě
 •  6. 9.   první zasedání Žákovského parlamentu (ŽP)
 •  6. 9.   slavnostní předávání certifikátů z Cambridge zkoušek
 • 13. 9.   fotografování žáků 1. ročníků pro MF Dnes
 • 17. -18. 9.  Adaptační pobyt pro 6. ročníky
 • 17. 9.   schůzka Rady rodičů
 • 17. 9.   třídní schůzky
 • 21. 9.   4. A, 4. B, 4. C dopravní výchova na dopravním hřišti Riviéra s MP Brno
 • 24. 9.   náhradní termín třídních schůzek pro 6. A, 6. B, 6. C, 7. B
 • 26. 9.   sběr papíru pořádá ŽP
 • 27. 9.   2. A výukový program Brno strašidelné
 • 27. 9.   5. B, 5. C divadelní představení Pipi Dlouhá punčocha v divadle Radost    
 • 28. 9.   státní svátek
 • Organizace kurzů Cambridge pro 1. i 2. stupeň
 • Pokračování projektu Erasmus+ „Flying across borders“
 • 2. st. v rámci TV návštěva v Crossfitu
 • Školní družina (ŠD) šachový turnaj
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova

Říjen

 • zahájení většiny kroužků na škole   
 • 2. 10.   6. A, B, C projekt Polygram
 • 3. 10.   zájemci z 9. ročníků Testy profesní orientace
 • 4. 10.   zasedání ŽP
 • 5. 10.   1. A výprava
 • 5. 10.   1. B vycházka do obory
 • 5. 10.   1. C výukový program Bijásek – Z. Miler v CVČ Lužánky
 • 5. 10.   3. A výukový program v Moravské galerii
 • 5. 10.   8. a 9. ročníky kino Lucerna – Jan Palach
 • 8.-12. 10.   2. B škola v přírodě v Jedovnicích – kurz plavání
 • 10. 10.   3. B výukový program Brno strašidelné
 • 12. 10.   1. A návštěva Technického muzea
 • 12. 10.   8. A, 8. C Ekofilm – Voda mocná i zranitelná
 • 12. 10.   3. A výukový program v Jurkovičově vile
 • 15.-19. 10.   2. A škola v přírode v Jedovnicích – kurz plavání
 • 15.-17. 10.   literárně-historická exkurze do Prahy s žáky 9. ročníků
 • 17. 10.   návštěva pedagogů z Vídně na Bakalce – příklad dobré praxe
 • 22.-26. 10.   2. C škola v přírodě v Jedovnicích – kurz plavání
 • 23. 10.   5. B výukový program v Jurkovičově vile – V zajetí zlých duchů
 • 26. 10.   5. C výukový program v Jurkovičově vile – Jurkovičova vila v zajetí duchů
 • 28. 10.   státní svátek
 • 29. 10.   podzimní prázdniny
 • 30. 10.   podzimní prázdniny
 • 5. A výuk. program Učíme se rozumět výtvarnému umění – Moravská galerie
 • 6. ročníky návštěva Technického muzea
 • Výjezdní zasedání Žákovského parlamentu (ŽP)
 • Zahájení soutěže O třídu roku (ŽP)
 • Preventivní program s MP Brno pro 5. a 6. ročníky
 • Školní kolo olympiády v Čj
 • Návštěva Alliance Francaise v Brně
 • Turnaj ve fotbale hoši
 • Zábavné odpoledne se strašidly (ŠD)
 • Návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova (ŠD)
 • Účast ve výtvarné soutěži školních družin (ŠD)

Listopad

 • 1. 11.   zasedání ŽP
 • 1. 11.   8. A, B, C projekt Polygram se SPŠCh
 • 7. 11.   3. B výukový program Není kniha jako kniha
 • 14. 11.   4. A, 4. B dopravní výchova na dopravním hřišti Riviéra s MP Brno
 • 15. 11.   4. C dopravní výchova na dopravním hřišti Riviéra s MP Brno
 • 18.-24. 11. výměnný pobyt v Řecku v rámci projektu Erasmus + „Flying across borders“
 • 19. 11.   2. C výukový program v Pekárně v CVČ Lyska
 • 19. 11.   schůzka Rady rodičů
 • 19. 11.   třídní schůzky
 • 20. 11.   3. B výukový program Čtenářská dílna v Knihovně J. Mahena
 • 20. 11.   5. C výukový program Země v pohybu – Hvězdárna
 • 22. 11.   5. B výukový program Cesta sluneční soustavou – Hvězdárna
 • 22. 11.   6. A, B, C projekt Polygram
 • 5. A  exkurze do přírodovědné expozice Moravského zemského muzea
 • Veletrh středních škol na Výstavišti
 • Školní kolo dějepisné olympiády
 • Školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika v ČR
 • Z9 první část školního kola Matematické olympiády
 • Soutěž ŽP
 • Házená H, D (AŠSK)
 • Florbal H, D (AŠSK)
 • Nácvik předtančení žáků 9. roč. na školní žákovský ples
 • ŠD návštěva Klubu Leitnerova
 • ŠD recitační soutěž

Prosinec

 • 4. 12.   5. B výukový program Jak se dělá galerie – Pražákův palác  
 • 6. 12.   zasedání ŽP
 • 10. 12.   1. C výukový program Vánoční dílny v CVČ Lyska
 • 12. 12.   4. C výukový program Vánoční dílny
 • 14. 12.   5. A, B, C anglické divadlo Narnie – lev, čarodějnice a skříň
 • 14. 12.   3. B výukový program Vánoční dílny v CVČ Lyska
 • 17. 12.   6.-8. ročníky anglické divadlo The Secret Diary of Adrian Mole
 • 18. 12.   3. A výukový program Vánoce j. Lady
 • 20. 12.   2. C výukový program Betlémský příběh v CVČ Louka
 • Vánoční těšení 1. stupeň
 • Vánoční charitativní jarmark žáků 2. stupně
 • Vánoční vystoupení žáků na Zelném trhu
 • Výjezd žáků 2. stupně Vánoční Rakousko
 • Projekce francouzských filmů
 • Nácvik předtančení žáků 9. roč. na školní žákovský ples
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo německé olympiády
 • Školní kolo biologické olympiády
 • ŠD divadelní představení v Klubu Leitnerova
 • ŠD Vánoční besídka
 • 20. 12.   žákovský ples
 • 22. 12. 2018-2. 1. 2019  vánoční prázdniny

Leden

 • 10. 1.   zasedání ŽP  
 • 14. 1.   hovorové hodiny
 • 14. 1.   informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 • 21. 1.   2. A divadlo Bolka Polívky Krysáci
 • 23. 1.   1. C výukový program V pekárně v CVČ Lyska
 • 1. C beseda o vodících psech s nevidomými
 • 2. B výukový program Město podle našich představ
 • 5. A návštěva Hvězdárny a planetária
 • 5. C výukový program Doteky s hlínou
 • Lyžařský výcvikový kurz  7. roč. (LVK) – Pec pod Sněžkou
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Rozřazovací testy 4.-8. ročník
 • Srovnávací testy z anglického jazyka 2. a 3. ročníky
 • Školní kolo matematické olympiády Z9
 • Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 2. stupeň
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Z9 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Z8, Z7, Z6 první část školního kola Matematické olympiády
 • Městské kolo konverzační soutěže v německém jazyce 
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Chemická olympiáda - školní kolo
 • Chemická olympiáda - okresní kolo
 • Studenti na praxi Frj 
 • Soutěž ŽP
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova 
 • ŠD  pěvecká soutěž Zlatý slavík
 • 30. 1. 2019 8:00-12:00 - Den otevřených dveří
 • 31. 1.   rozdávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019

Únor

 • 1. 2.   pololetní prázdniny
 • 5. 2.   3. A preventivní program Empík chodec s MP Brno
 • 6. 2.   3. B preventivní program Empík chodec s MP Brno  
 • 7. 2.   zasedání ŽP
 • 8. 2.   3. C preventivní program Empík chodec s MP Brno
 • 11.-17. 2.   jarní prázdniny 
 • 1. C divadelní představení
 • 2. B divadelní představení
 • 5. B výukový program Keramická dílna
 • 5. C výukový program Doteky s hlínou - glazování
 • Soutěž English Star pro Bakalku – školní kolo 3.-5. ročníky
 • Konverzační soutěž v Aj pro 2. stupeň
 • Basket H, D (AŠSK)
 • ŠD návštěva divadelního představení v Klubu Leitnerova 
 • Soutěž ŽP
 • Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce 
 • Okresní kolo německé olympiády
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Městské kolo olympiády v českém jazyce
 • Městské kolo dějepisné olympiády
 • Zadání školního kola Archimediády pro 7. ročníky 

Březen

 • 5. 3. 8:00-12:00 - Den otevřených dveří
 • 7. 3.   zasedání ŽP
 • 2. B   výukový program V pekárně
 • 5. A návštěva divadelního představení
 • 5. B výukový program Keramická dílna
 • 5. C   výukový program Velikonoční dílna v CVČ Linka
 • Lyžařský výcvikový kurz 7. roč. v Peci pod Sněžkou
 • Škola v přírodě - plavecký kurz pro 3. roč.
 • Pořádání městské soutěže English Star pro 1.-3. ročníky     
 • Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce
 • Krajské kolo konverzační soutěže v Aj
 • Dny oslav francouzského jazyka a kultury – soutěž Francophonie 2018
 • Krajské kolo olympiády v německém jazyce
 • Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • Krajské kolo kategorie Z9
 • Školní kolo matematické soutěže – Pythagoriáda
 • Soutěž Matematický klokan
 • Z8, Z7, Z6 druhá část školního kola Matematické olympiády
 • Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F
 • 7. ročníky výukový program Geometrická optika - Planetárium
 • Sportovní soutěže ŽP – florbal, přehazovaná
 • Sběr papíru ŽP
 • Memoriál Tuháčkova – florbal hoši
 • ŠD účast ve Výtvarná soutěži školních družin
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova
 • ŠD módní přehlídka
 • Házená H, D – Novinářský kalamář
 • Předpřijímačkový víkend pro žáky 9. ročníků
 • 31. 3.-6.4. výměnný pobyt ve Švédsku v rámci projektu Erasmus + „Flying across borders“

Duben

 • 4. 4.   zasedání ŽP
 • 11. 4., 12. 4. a 13. 4. - Zápis do 1. ročníků
 • 15. 4.   schůzka Rady rodičů
 • 15. 4.   třídní schůzky
 • 17. 4.   1. C výukový program Velikonoční dílny
 • 18. 4.   Velikonoční prázdniny
 • 19. 4.   Velký pátek - ostatní svátek
 • 22. 4.   Velikonoční pondělí
 • 2. B výukový program Hliněné proměny
 • 5. A výukový program Velikonoční zvyky v CVČ Lužánky
 • 5. B výukový program Velikonoční dílna v CVČ Linka
 • Projekt 1. stupně enviromentální výuka – Den Země   
 • 1. stupeň – účast vítězů na soutěži English Jungle 1. stupeň (městské kolo)
 • Soutěž English Song & Poem pro 1. stupeň
 • Účast na soutěži „Uč se, sportuj a dobudeš svět“ – ZŠ Mendlovo náměstí
 • Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
 • Státní kolo konverzační soutěže ve Frj
 • Bonjour Brno – dle aktuální nabídky
 • Krajské kolo Fyzikální olympiády 
 • okresní kolo kategorie Z8, Z7, Z6
 • 8. ročníky návštěva Dolní oblasti Vítkovic a science centra 
 • Futsal H (AŠSK) na ZŠ Svážná
 • Soutěž ŽP
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • ŠD turnaj v pexesu

Květen

 • 1. 5.   státní svátek
 • 2. 5.   zasedání ŽP
 • 3. 5.   mezinárodní zkoušky z německého jazyka A2, B1
 • 8. 5.   státní svátek
 • 13. 5.   2. A divadelní představení v Divadle Bolka Polívky Čtyřlístek
 • 28. 5.   4. A, 4. B, 4. C Empík cyklista - dopravní výchova s MP Brno na dopravním hřišti Riviéra
 • 27. 5.   hovorové hodiny 
 • 9. ročníky – exkurze do Dukovan, Vodní dílo Dalešice
 • 9. roč. poznávací zájezd Krakov, Osvětim, Wieliczka
 • 9. roč. anglické divadelní představení dle nabídky
 • Ukončení kurzů Cambridge 2.-5. ročníky, KET a PET
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky YLE
 • 1. stupeň otevřené hodiny výuky anglického jazyka a pracovních činností v Aj
 • Návštěva studentů z ISEC programu dle nabídky
 • Zahradní slavnost-dopolední program pro žáky 1. st.
 • Bakalka má talent – soutěž ŽP
 • Městské kolo matematické soutěže – Pythagoriády
 • Představení Frj 5. ročníkům
 • Okresní kolo Archimediády pro 7. ročníky
 • Florbal-Pohár Krejčíka H
 • ŠD Atletická olympiáda
 • ŠD návštěva divadla v Klubu Leitnerova

Červen

 • 6. 6.   zasedání ŽP
 • 1. A, 1. B, 1. C Čtenářská slavnost
 • Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
 • 2. B výukový program Vaření na zahradě
 • Rozřazovací testy ve 3. – 8. ročníku z Aj
 • Srovnávací testy 2. ročníků
 • Mezinárodní Cambridge zkoušky KET a PET
 • Projektový den/týden na Francouzské alianci v Brně
 • Vyhodnocení soutěže ŽP O třídu roku
 • Odměna pro členy ŽP
 • Plážový volejbal – D (AŠSK)
 • ŠD divadlo v Klubu Leitnerova
 • Školní výlety 1. i 2. stupně 
 • Školy v přírodě
 • 2. stupeň školní sportovní olympiáda
 • 28. 6.   ukončení školního vyučování 2018/2019

Další výukové programy, divadelní představení, exkurze, kina, školní akce podle aktuální nabídky. Přesná data budou průběžně k dispozici v aktualitách.