SCIO 8. a 9. ročníků 2011/2012 PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

Opět citace ze závěrečné zprávy:

„Výsledky vaší školy v testu přírodovědné gramotnosti jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil na škole

percentil ZŠ v ČR

 

8. B

8. C

8. B, C

 

Přír. gram.

67 + 20*

78 + 31*

72 + 25*

47

 

 

 

 

 

 

9. A

9. B

9. A, B

 

Přír. gram.

85 + 36*

63 + 14*

74 + 25*

49

 

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol

 

Počet testovaných žáků 8. ročníků byl 706, 9. roč. 685 ze základních škol v ČR Našich žáků bylo testováno 32.