SCIO 2012-2013 Klíčové kompetence

Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování klíčových kompetencí našich žáků firmou SCIO, která jako jediná je v ČR dlouhodobě etablována v oblasti výsledků vzdělávání žáků a studentů našeho vzdělávacího systému.

Pro všechny testované ročníky (6.-9. roč.) je v závěrečné zprávě uvedeno:

„Výsledky vaší školy v testu klíčových kompetencí jsou nadprůměrné. Máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol."

scio_kk_2012_-_6-7r_0.png

scio_kk_2012_-_8-9r_0.png