Scio - Stonožka 2013

Z testování žáků 3. ročníků vyplynulo, že výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) nadprůměrné. Naše škola  patří mezi velmi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol v testování.

stonozka2013-3r.png