Naše výsledky

Na prestižní gymnázium nebo žádanou střední školu
Připravujeme děti tak, aby si jednou mohly opravdu vybírat

61 % páťáků mluví anglicky stejně dobře jako deváťáci jiných škol

Úroveň A2 v angličtině je běžná u 61 procent našich páťáků.To, že se specializujeme na jazyky od první třídy znamená, že už na konci páté třídy splníme požadavky pro devátý ročník běžné školy. *

78 % žáků by mohlo jít rovnou k maturitě z angličtiny

Z našich osmáků a deváťáků má 78 procent dokonce jazykovou úroveň B2 až C1, což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny! *

42 % němčinářů se běžně domluví na velmi pokročilé úrovni

Podobné výsledky máme i ve druhém cizím jazyce - ve francouzštině. Začínáme s ní od šesté třídy. V deváté třídě pak naši žáci běžně mluví na velmi pokročilé úrovni. Například v němčině dosáhlo 42 procent z nich na úroveň A2 a část dokonce na B1. *

Na gymnázium jde 58 % a na maturitní obory 100 % našich absolventů

58 procent - tolik deváťáků odchází studovat na gymnázia.
Na jiné maturitní obory zvládne přijímačky zbývajících 42 procent.
Každého se snažíme přivést k jeho osobnímu maximu.

* Naprostá většina našich žáků zvládá cizí jazyk nad očekávanou úroveň danou státním minimem. Data vycházejí z pravidelného testování jazykové úrovně od společnosti SCIO. Úroveň zvládnutí jazyka definuje Evropský referenční rámec. Přečtěte si, co znamená úroveň B2 a C1 u našich deváťáků.

Podrobnější výsledky k nahlédnutí

Další výborné výsledky - tentokrát v němčině. Podívejte se, kolik z našich žáků dosáhlo na úroveň A2, B1 a dokonce B2. ​ Vysvětlivky: úroveň A0 začáteční znalost úroveň A1 očekávaná úroveň žáků na konci 9. ročníku - jako druhý cizí jazyk úroveň A2 průběh střední školy úroveň B1 kategorie, ze které vČíst dál
Dosáhli jsme výborných výsledků v celostátním srovnání v rámci testování angličtiny. Z našich osmáků a deváťáků má 78 procent dokonce jazykovou úroveň B2 až C1 , což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny! Vysvětlivky: úroveň A0 začáteční znalost úroveň A1 očekávaná úroveň žáků na konci 5. ročníČíst dál
Žáci 6. A třídy ve všech třech sledovaných testech dosáhli lepších výsledků, než žáci 1. ročníků víceletých gymnázií ( v matematice o 5%, v českém jazyce o 10% a v testech OSP dokonce o 12%). Průměrný percentil třídy Průměrný percentil třídy Průměrný percentil na škole percentil ZŠ v ČR percentil gyČíst dál
Ze souhrnné zprávy pro školu citujeme: „ Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce i využíváČíst dál
Výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. (ze závěrečné zprávy společnosti SCIO) Průměrný percentil třídy Průměrný percentil třídy Průměrný percentil třídy Průměrný percentil na školeČíst dál
32 absolventů devátých tříd úspěšně složilo přijímací zkoušky na gymnázia a bylo přijato. Na maturitní obory středních škol odešlo zbývajících 27 deváťáků. gymnázia školní rok 4-letá 6-letá 8-letá SOŠ-4 leté SOU-3 leté 2015/2016 32 25 10 27 0 2014/2015 36 11 11 28 0 2013/2014 44 19 9 19 2 2012/2013Číst dál
Výsledky testování Stonožka 9. ročník, listopad 2014Číst dál
Výsledky testování žáků SCIO 7. ročníků 2014/2015, duben 2015Číst dál
Celkové hodnocení školy na základě výsledků testování žáků 3. ročníků: "Výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) nadprůměrné až špičkové. Vaše škola patří mezi velmi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol v testování. V českém jazyČíst dál
Výsledky testování žáků SCIO 9. ročníků 2014/2015, listopad 2014Číst dál