Naše výsledky

Na prestižní gymnázium nebo žádanou střední školu
Připravujeme děti tak, aby si jednou mohly opravdu vybírat

61 % páťáků mluví anglicky stejně dobře jako deváťáci jiných škol

Úroveň A2 v angličtině je běžná u 61 procent našich páťáků.To, že se specializujeme na jazyky od první třídy znamená, že už na konci páté třídy splníme požadavky pro devátý ročník běžné školy. *

78 % žáků by mohlo jít rovnou k maturitě z angličtiny

Z našich osmáků a deváťáků má 78 procent dokonce jazykovou úroveň B2 až C1, což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny! *

42 % němčinářů se běžně domluví na velmi pokročilé úrovni

Podobné výsledky máme i ve druhém cizím jazyce - ve francouzštině. Začínáme s ní od šesté třídy. V deváté třídě pak naši žáci běžně mluví na velmi pokročilé úrovni. Například v němčině dosáhlo 42 procent z nich na úroveň A2 a část dokonce na B1. *

Na gymnázium jde 58 % a na maturitní obory 100 % našich absolventů

58 procent - tolik deváťáků odchází studovat na gymnázia.
Na jiné maturitní obory zvládne přijímačky zbývajících 42 procent.
Každého se snažíme přivést k jeho osobnímu maximu.

* Naprostá většina našich žáků zvládá cizí jazyk nad očekávanou úroveň danou státním minimem. Data vycházejí z pravidelného testování jazykové úrovně od společnosti SCIO. Úroveň zvládnutí jazyka definuje Evropský referenční rámec. Přečtěte si, co znamená úroveň B2 a C1 u našich deváťáků.

Podrobnější výsledky k nahlédnutí

Máme velikou radost, že i ve školním roce 2018/2019 roce se našim žákům velmi dařilo u přijímacích zkoušek na střední školy.


Z 5. ročníků se na osmileté gymnázium hlásilo celkem 31 žáků, z nichž bylo přijato 7 žáků, tedy úspěšnost 23 %.  Nakonec na gymnázium nastoupilo 5 žáků. Dva z přijatých se

Na podzim roku 2018 se naše škola zapojila do projektu Národní testování. Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků v Jihomoravském kraji. Blahopřejeme.

Scio Národní testování 2018.png

Opět se můžeme pochlubit výbornými výsledky v celostátním srovnání ve zkouškách u matematiky a českého jazyka.


Výsledková data poskytují možnost porovnání výsledků žáků naší školy, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích testů s celorepublikovým průměrem. Z dat je možné získat porovnání

Další výborné výsledky - tentokrát v němčině. Podívejte se, kolik z našich žáků dosáhlo na úroveň A2, B1 a dokonce B2.


SCATE_NJ_2016.png
Vysvětlivky:                
úroveň A0 začáteční znalost
úroveň A1 očekávaná úroveň žáků na konci 9. ročníku - jako druhý cizí

Dosáhli jsme výborných výsledků v celostátním srovnání v rámci testování angličtiny. Z našich osmáků a deváťáků má 78 procent dokonce jazykovou úroveň B2 až C1 , což odpovídá těžší verzi maturity z angličtiny!


SCATE_2016.png
Vysvětlivky:          
úroveň A0 začáteční znalost
ú

Žáci 6. A třídy ve všech třech sledovaných testech dosáhli lepších výsledků, než žáci 1. ročníků víceletých gymnázií ( v matematice o 5%, v českém jazyce o 10% a v testech OSP dokonce o 12%).


 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměr

Ze souhrnné zprávy pro školu citujeme:


„ Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.


Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce i

Výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.


(ze závěrečné zprávy společnosti SCIO)


 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Naši žáci dosahují dlouhodobě výborných výsledků v přijímacím řízení na střední školy.


  gymnázia    
školní rok 4letá 6letá 8letá SOŠ - 4leté SOU - 3leté
2020/2021 43 19 9 28 1
2019/2020 48 8 7 29 2
2018/2019

Výsledky testování Stonožka 9. ročník, listopad 2014