Testování žáků SCIO 2011-2012 KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování klíčových kompetencí našich žáků firmou SCIO, která jako jediná je v ČR dlouhodobě etablována v oblasti výsledků vzdělávání žáků a studentů našeho vzdělávacího systému.

Pro všechny testované ročníky (6.-9. roč. ) je v závěrečné zprávě uvedeno:

„Výsledky vaší školy v testu klíčových kompetencí jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“

Výsledky jednotlivých ročníků a tříd:

 KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 6. ročníku

 

počet testovaných

 

 

666

70

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

68

Průměrný percentil základních škol v ČR

47

Průměrný percentil víceletých gymnázíí v ČR

69

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků
6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

6. A

68

0

+ 21

- 1

6. B

67

- 1

+ 20

- 2

6. C

69

+ 1

+ 22

0

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE v 8. ročníku

 

počet testovaných

 

 

3626

246

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

78

Průměrný percentil základních škol v ČR

47

Průměrný percentil gymnázíí víceletých v ČR

77

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol v ČR

Rozdíl percentilů třídy a víceletých gymnázií v ČR

8. B

72

- 6

+ 25

- 5

8. C

83

+ 5

+ 36

+ 6

 

KLÍČOVÉ KOMPTENCE v 9. ročníku

počet testovaných

 

18

713

64

 

Průměrný percentil
ve třídě

Průměrný percentil
na naší škole

 

72

Průměrný percentil základních škol v ČR

46

Průměrný percentil

víceletých gymnázíí v ČR

76

 

 

Rozdíl percentilů třídy a žáků 6. roč. na škole

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol
v ČR

Rozdíl percentilů třídy a 6. roč. základních škol
v ČR

9. A

86

+ 14

+ 40

+ 10

9. B

55

- 17

+ 11

- 21