SCIO - 6. ročník 2012/2013

Ze závěrečné zprávy společnosti SCIO: „Výsledky vaší školy v testu českého jazyka a matematiky jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“„Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní potenciál žáků je v obou předmětech využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.“

scio2012-6r-jc-m.png