Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

13. 3. 2024

Sběr - březen 2024

Dnes proběhl jarní sběr papíru. Poděkování patří všem, kteří sběr přinesli, ale také třídě 8. C, jež se ochotně zhostila počítání a pomohla s nakládáním balíků.

26. 2. 2024

Anglické divadlo

V pátek 1.3.2024 navštíví žáci šestých, sedmých a osmých ročníků anglické představení Peter Black 2. Odcházet se bude po první vyučovací hodině od školy, návrat bude po představení zpět ke škole.

1. 2. 2024

Šachový turnaj

Během ledna se na Bakalce uskutečnil šachový turnaj mezi zástupci tříd druhého stupně. Každý hrál vždy dva zápasy jejichž výsledek se sčítal. Konečné pořadí je následující:

4. 1. 2024

Zasedání žákovského parlamentu (leden)

První zasedání v novém kalendářním roce se uskutečnilo ve čtvrtek 4. ledna. Zhodnotili jsme proběhnuvší předvánoční akce a naplánovali další soutěže: lednový šachový turnaj a únorový volejbal.