Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

3. 12. 2009

Zasedání ŽP 3.12.2009

Program jednání

Vánoční jarmark - organizace, výzdoba ...

výzdoba jídelny a rozmístění stolů - zajistí p.uč. Fabiánová a p.uč. Švorčík

1. 12. 2009

Výsledky taneční soutěže

SOUTĚŽ „O TŘÍDU ROKU“

 

TANEČNÍ SOUTĚŽ

 

1. - 2. místo 25 bodů 7. A 1000 b.  7. B 1000 b.

3. místo 23 bodů 9. A 800 b.