Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

25. 11. 2015

Výzdoba tříd 2. stupně

Jednou z akcí Žákovského parlamentu je i soutěž o výzdobu třídy. Blíží se Vánoce a žáci pojali výzdobu ve vánočním duchu. 20. listopadu učitelé 1.

25. 11. 2015

Výzdoba tříd - výsledky

Děkujeme všem třídám za navození zimní a vánoční atmosféry. Všechny třídy jsou moc hezky vyzdobeny. Jen doufáme, že jim to dlouho vydrží.

14. 10. 2014

Hodnocení výjezdního zasedání ŽP

Velmi se mi to tu líbilo. Chtěla bych sem jet ještě příští rok (tedy pokud mě zvolí). Jídlo tu bylo výborné. Byli tu super učitelé a děcka. Deváťáci vymysleli super téma na ples.

13. 10. 2014

Výjezdní zasedání ŽP

O tomto víkendu se zástupci všech tříd 2. stupně společně s učiteli již tradičně sešli na výjezdním zasedání ŽP ve Valči u Hrotovic.