První zasedání ŽP ve školním roce 2010/11

První zasedání ŽP ve školním roce 2010/11

Mgr. Pavel Hodál

1. Seznámení s novými členy

2. Sběr 22. září 2010 - organizace žáci VIII. B

3. Rámcový program na celý školní rok:

- říjen - výjezd ŽP (1. - 3. 10.), taneční soutěž

- listopad - výzdoba tříd

- prosinec - vánoční jarmark, školní ples

- leden - třídní kalendář, sportovní soutěž

- únor - kvíz

- březen - jarní výzdoba, sběr

- duben - aprílový den

- květen - pěvecká soutěž

- červen - spaní ve škole, vyhodnocení, výlet ŽP

4. Diskuse a připomínky k programu, vše bude projednáno na výjezdním zasedání, kde bude i upřesněn program.