Zápis ze zasedání ŽP 11. 3. 2010

Zápis ze zasedání ŽP 11. 3. 2010

12. 3. 2010Mgr. Pavel Hodál

Prezence

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Program

1) Bodování výzdoby tříd proběhne v pátek 12.3. po vyučování.

2) Sběr papíru se uskuteční ve čtvrtek 25.3. mezi 7 - 8 hod. Organizaci zajišťuje 7. A.

3) Aprílový den se bude konat 31.3., bude zařazen do soutěže o třídu roku. Všechny třídy by měly mít nějaké kostýmy s určitou tématikou a vytvořený komentář  k danému tématu. Třídy budou v kostýmech nafoceny a obodovány.

4) Pěvecká soutěž by měla proběhnout v květnu - zajistí 7. B společně se 6. A

5) Spaní ve škole (konec května nebo začátek června) - zástupci tříd mají za úkol zjistit počty studentů, kteří budou chtít přespat ve škole a budou mít povolení od rodičů.

6) Blogy - připomenutí.