Zápis ze zasedání ŽP 11. 3. 2010

Zápis ze zasedání ŽP 11. 3. 2010

Prezence

Zasedání se zúčastnili zástupci všech tříd.

Program

1) Bodování výzdoby tříd proběhne v pátek 12.3. po vyučování.

2) Sběr papíru se uskuteční ve čtvrtek 25.3. mezi 7 - 8 hod. Organizaci zajišťuje 7. A.

3) Aprílový den se bude konat 31.3., bude zařazen do soutěže o třídu roku. Všechny třídy by měly mít nějaké kostýmy s určitou tématikou a vytvořený komentář  k danému tématu. Třídy budou v kostýmech nafoceny a obodovány.

4) Pěvecká soutěž by měla proběhnout v květnu - zajistí 7. B společně se 6. A

5) Spaní ve škole (konec května nebo začátek června) - zástupci tříd mají za úkol zjistit počty studentů, kteří budou chtít přespat ve škole a budou mít povolení od rodičů.

6) Blogy - připomenutí.