Mimořádné zasedání ŽP 12.10.

Mimořádné zasedání ŽP 12.10.

12. 10. 2010Mgr. Pavel Hodál

Na dnešním mimořádném zasedání bylo projednáváno:

- Pravidla chování a bezpečnosti na školním plese - případné návrhy na změnu pravidel očekáváme do příštího zasedání, které se bude konat v listopadu

- Byly upraveny a vyhlášeny výsledky sběru

- Žáci byli pozváni na Drakiádu, která se uskuteční ve čtvrtek 14.10. pod záštitou Občanského sdružení "Domov pro mne"

- Taneční soutěž (2. listopdu ve 14 hod) - organizuje 9. A pod vedením Michaela Urbáška, pravidla a informace k soutěži budou v nejkratší době vyvěšeny

- Florbal - soutěž bude probíhat v lednu, vždy v pondělí, středu a pátek během velké přestávky v tělocvičně