Výsledky testování žáků SCIO 9. ročníků 2015/2016

Ze souhrnné zprávy pro školu citujeme:

„ Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce i využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

Porovnáním výsledků testu z  matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v  matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů."

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil na škole

percentil ZŠ v ČR

percentil gymnázií

 

9. B

9. C

9. B,C

 

 

Matematika

68 + 21*

55 + 7*

62 + 15*

47

78

Český jazyk

74 + 27*

61 + 14*

68 + 21*

47

76

Obecné studijní

předpoklady

74 + 26*

58 + 10*

66 + 18*

48

82

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol

Počet testovaných žáků 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 18 471 z 638 škol ČR (z toho 96% žáků ze ZŠ a 4% žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – tj. 707 žáků z 25 gymnázií). Z naší školy se testování zúčastnilo 57 žáků (z celkového počtu 59 žáků).