Skvělé výsledky našich žáků u přijímacích zkoušek na střední školy

Máme velikou radost, že i ve školním roce 2018/2019 roce se našim žákům velmi dařilo u přijímacích zkoušek na střední školy.

Z 5. ročníků se na osmileté gymnázium hlásilo celkem 31 žáků, z nichž bylo přijato 7 žáků, tedy úspěšnost 23 %.  Nakonec na gymnázium nastoupilo 5 žáků. Dva z přijatých se rozhodli na naší škole zůstat. Ze 7. ročníku se na šestiletá gymnázia hlásilo celkem 32 žáků, z nichž bylo 10 žáků, tj. 32 % přijato. Pro srovnání - v Brně bylo na osmiletá i šestiletá gymnázia přijato 13 % všech, kdo si podali přihlášku.

Úspěšní byli ale zejména naši deváťáci. Z celkového počtu 50 žáků se jich 31 dostalo na gymnázia (62 % všech) a 19 na střední odborné školy (38 %). Všichni tedy odešli na školy zakončené maturitní zkouškou.

Jak vyplývá z tabulky hodnocení výsledků žáků naší školy v přijímacím řízení na SŠ vydané společností Cermat, naši žáci dosáhli v porovnání s ostatními žáky v rámci celé ČR nadprůměrných (páťáci a sedmáci), či dokonce vynikajících výsledků (deváťáci). Pro nás je nejzajímavějším ukazatelem průměrné percentilové umístění, které vyjadřuje v % počet všech žáků v republice, kteří dosáhli stejného nebo horšího výsledku než je průměrný výsledek žáků daného ročníku v jednotlivých předmětech (Čj, M).

Ročník

Průměrné percentilové umístění žáků naší školy - český jazyk v %

Průměrné percentilové umístění žáků naší školy - matematika v %

Průměrné percentilové umístění - celá ČR v %

pátý

60,8

53,6

50

sedmý

50,7

53

50

devátý

79,4

81

50

Z výsledků tedy vyplývá, že především naši deváťáci nemusejí mít obavy z přijímacího řízení na střední školy, které je čeká, neboť jsou po celých devět let velmi kvalitně a zodpovědně připravováni.