Výsledky testování Stonožka žáků 3. ročníků – 2015/2016

Výsledky školy jsou (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm) špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.

(ze závěrečné zprávy společnosti SCIO)

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil

na škole

Průměrný percentil

3. ročníků

 

3. A

3. B

3. C

3. A, B, C

v celé ČR

Matematika

58 + 11*

60 + 13*

66 + 19*

60 + 13*

47

Český jazyk

 

61 + 14*

73 + 26*

68 + 21*

66 + 19*

47

Anglický jazyk

82 + 35*

78 + 31*

77 + 30*

80 + 33*

47

Člověk a jeho svět

(prvouka)

68 + 22*

67 + 21*

63 + 17*

66 + 20*

46

Klíčové

kompetence

73 + 26*

68 + 21*

72 + 25*

71 + 24*

47

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol

Počet testovaných žáků 3. ročníků 5 756 z 265 škol ČR, z naší školy 48 žáků z celkového počtu 86.

Celkové hodnocení školy na základě výsledků testování žáků 3. ročníků: