Výsledky testování žáků SCIO 6. ročníků 2015/2016 říjen 2015

Žáci 6. A třídy ve všech třech sledovaných testech dosáhli lepších výsledků, než žáci 1. ročníků víceletých gymnázií ( v matematice o 5%, v českém jazyce o 10% a v testech OSP dokonce o 12%).

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil na škole

percentil ZŠ v ČR

percentil gymnázií

 

6. A

6. B

6. A,B

 

 

Matematika

82 + 34*

71 + 23*

77 + 29*

48

77

Český jazyk

85 + 37*

71 + 23*

78 + 30*

48

75

Obecné studijní

předpoklady

91 + 42*

76 + 27*

83 + 34*

49

79

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol

Počet testovaných žáků 6. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií byl 7 844 z  242 škol ČR

(z toho 95% žáků ze ZŠ a 5% žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – tj. 270 žáků z 11 gymnázií). Z naší školy se testování zúčastnilo 55 žáků (z celkového počtu 61 žáků).

Ze souhrnné zprávy pro školu citujeme:

„Výsledky vaší školy v českém jazyce i v matematice jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka i z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce i v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů."