Žákovský parlament

Cílem žákovského parlamentu je umožnit žákům aktivně se podílet na dění ve škole. Zástupci jednotlivých tříd druhého stupně se scházejí na pravidelných měsíčních zasedáních, na nichž řeší aktuální záležitosti a plánují různé akce a soutěže, jež pak sami zajišťují. Zapojení žáci tak získávají cenné organizační dovednosti a hledají řešení formou demokratické diskuze.

Akce pořádané žákovským parlamentem jsou cílené tak, aby se mohlo zapojit vždy více žáků a  pokrývaly široké spektrum různých aktivit tak, aby si pokud možno každý žák na škole mohl najít nějakou aktivitu, v níž se může realitovat.

17. 1. 2019

Zasedání ŽP leden

Dnešního zasedání se neúčastnily třídy 7. A a C.

Projednávali jsme:

- dohrání turnaje v přehazované (zajišťuje 9. B) - do konce ledna

6. 12. 2018

Zasedání ŽP prosinec

Dnešního zasedání se zúčastnili téměř všichni zástupci ŽP .

Co bylo na programu?

1. 11. 2018

Zasedání ŽP listopad

Dnešního zasedání se účastnili žáci všech tříd 2. stupně.

Co jsme dnes řešili?

1. Vánoční jarmark, který se uskuteční společně s "Vánočním těšením" 11.12.

27. 9. 2018

Výsledky sběru papíru

Děkujeme všem, kteří přinesli ve středu 26. září starý papír a přispěli tak na dobročinné projekty našich žáků.

6. 9. 2018

Sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční 26. 9. 2018 od 6.30 do 8.30.

Papír nemusíte třídit. Jednotlivé balíky odevzdávejte svázané a zvážené.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. ŽP

6. 9. 2018

Zasedání ŽP září

Na prvním zasedání ŽP v letošním školním roce jsme představili nové i stávající členy ŽP. Budeme se stýkat každý první čtvrtek v měsící v JU v zeleném patře.

16. 5. 2018

Poslední sběr víček

Ve středu 15.5. proběhl na škole poslední sběr víček. V příloze naleznete výsledky sběru i celkové pořadí. Všem děkujeme.

15. 3. 2018

Výborní basketbalisté

Dne 13. 3. a 14. 3. 2018 proběhl okresní turnaj brněnských základních škol v basketbale na ZŠ Brno náměstí Svornosti.