Anglické divadlo

Anglické divadlo

V pátek 13.12. navštíví žáci 8. ročníků představení Romeo a Julie v Buranteatru. 

Sraz je v 7.30 u školy, návrat do školy je plánován na 4. vyučovací hodinu.