Cambridge zkoušky pro děti

Cambridge Young Learners English Tests jsou vytvořeny pro děti mezi 7-12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu. Testy například neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl". Každý žák bude oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia. YLE zkoušky jsou dostupné ve třech úrovních: Starters, Movers a Flyers.

Průběh zkoušky

YLE se skládá ze tří částí, tzv. Papers.

  • Paper 1 - Čtení a psaní (Reading and Writing)
  • Paper 2 - Poslech (Listening)
  • Paper 3 - Mluvený projev (Speaking)

V celé zkoušce může dítě získat 15 bodů neboli terčů. Mezi úkoly patří omalovávání, kreslení nebo rozhovor se zkoušejícím, což děti nestresuje, ale motivuje.

Certifikát a platnost

Po absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát.
Zkouška je oficiálně uznávána ve Velké Británii, ale i jinde v Evropě a stále více i u nás. Certifikát o jejím složení potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium. Certifikát má celoživotní platnost.

STARTERS

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let, které již absolvovaly přibližně 100 hodin studia angličtiny. Časti testu: čtení a psaní (20 min), poslech (přibližně 20 min), mluvení (5 min).

MOVERS

Druhá úroveň zkoušek pro děti je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety, které za sebou mají asi 175 hodin jazykové výuky. Části testu: čtení a psaní (30 min), poslech (přibližně 25 min), mluvení (7 min).

FLYERS

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let, které završily zhruba 250 hodin studia jazyka. Je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET) a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Části testu: čtení a psaní (40 min), poslech (přibližně 20 min), mluvení (9 min).

KET for Schools | Cambridge English: Key for schools

První krok pro žáky od 11 do 14 let, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním. KET je určen začátečníkům, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca. 180-200 hodinách výuky. Rozdíl mezi zkouškou KET for Schools a zkouškou KET je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol.

Obsah zkoušky

čtení a psaní (70 min), poslech (30 min), mluvení (do 10 min ve dvojici kandidátů).
Jaké hodnocení mohu získat?
Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu bodů získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 bodů. Pro každý stupeň hodnocení KET je pevně stanovený potřebný počet bodů:
Pass with Distinction (Council of Europe level B1) = 90-100
Pass with Merit = 85-89
Pass = 70-84
Council of Europe level A1 (Úroveň Rady Evropy A1) = 45-69
Fail (Neúspěšný) = 0-44
Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 70 bodů. Kandidáti, kteří dosáhnou 45-69 bodů, obdrží certifikáty úrovně A1.

PET for Schools | Cambridge English: Preliminary for schools

Testuje komunikativní způsobilost žáků ve věku od 11 do 14 let v každé ze čtyř jazykových dovedností na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Žák na tomto stupni by měl být schopný se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny v kontaktu s rodilými mluvčími i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia. Rozdíl mezi zkouškou PET for Schools a zkouškou PET je v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol (ve věku od 11 do 14 let).

Obsah zkoušky

čtení a psaní (90 min), poslech (40 min), mluvení (10-12 min ve dvojici kandidátů)

Jaké hodnocení mohu získat?
Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu bodů získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 bodů. Pro každý stupeň hodnocení PET je pevně stanovený potřebný počet bodů:
Pass with Distinction (Council of Europe level B1) = 90-100
Pass with Merit = 85-89
Pass (Druhý stupeň) = 70-84
Council of Europe level A2 (Úroveň Rady Evropy A2) = 45-69
Fail (Neúspěšné hodnocení) = 0-44
Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 70 bodů. Kandidáti, kteří dosáhnou 45-69 bodů, obdrží certifikáty úrovně A2.