Kurzy Cambridge pro 1. i 2. stupeň

Naším cílem je

 • zprostředkovat dětem pozitivní zkušenost při výuce angličtiny, aby ve studiu jazyka chtěly pokračovat i v dospělosti
 • prohloubit jejich porozumění jazyku a schopnost pohotově reagovat
 • přispět ke zlepšení prospěchu ve škole

O našich kurzech

 • kurzy pro žáky od 2. do 9. tříd
 • kurzy začínají na začátku října, končí v květnu / červnu
 • na 1. stupni kurzy v úrovních: PreStarters, Starters, Movers, Flyers
 • na 2. stupni kurzy v úrovních: KET, PET, FCE
 • každoročně vypisujeme kolem 23 skupin Cambridge kurzů, což odpovídá cca 300 přihlášeným žákům
 • kurzy dají našim žákům pozitivní zkušenost s angličtinou tak, aby chtěly pokračovat ve studiu až vyrostou
 • v kurzech rozvíjíme všechny čtyři schopnosti – čtení, psaní, poslech a mluvení, velký důraz klademe na gramatiku a rozvoj slovní zásoby

Tak jako každým rokem, připravujeme i letos kurzy angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky, které mohou žáci skládat od 3. ročníku (nejsou však povinné) a to v úrovních Starters, Movers, Flyers (úroveň pro 5. ročník - která v Evropském referenčním rámci pro jazyky odpovídá úrovni A2). V návaznosti na tyto YLE (Young Learners) zkoušky jsme nabídli kurzy Cambridge i 2. stupni, kde je možno připravit se na zkoušky vyšších úrovní (KET, PET, FCE).

Cambridge kurz (kroužek angličtiny) pro žáky 2. ročníků

 • nabízí rozšíření slovní zásoby a komunikativních dovedností
 • je veden hravou formou, využíváme materiály (hrazeny mimo kurzovné), které jsou vhodné pro přípravu budoucích "Starters"
 • je dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE (možno od 3. ročníku)
 • probíhají 1x týdně většinou 6. vyučovací hodinu

Cambridge kurzy pro žáky 3. - 5. ročníků:

 • kurz nabízí rozšíření slovní zásoby, gramatických jevů (minulý čas) a komunikativních dovedností
 • kurz je dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE, zkouška však jako závěr kurzu není povinná
 • kurzy 3. – 5. ročníků jsou rozděleny do úrovní: STARTERS (většinou 3. ročníky), MOVERS (většinou 4. ročníky), FLYERS (většinou 5. ročníky)
 • probíhají 1x týdně většinou 6. vyučovací hodinu, v období před zkouškami je nabízena možnost účasti na ranních přípravných hodinách
 • mimo kurzovné si žáci hradí učební materiály

Cambridge kurzy pro žáky 2. stupně:

V návaznosti na YLE (Young Learners) zkoušky úrovní Starters, Movers, Flyers, které mohli žáci skládat na 1. stupni, nabízíme kurzy Cambridge i žákům 2. stupně, kde je možno připravit se na zkoušky vyšších úrovní (především KET, PET a FCE).

Cambridge kurz pro žáky 6. a 7. ročníků s přípravou na zkoušky KET v rozmezí 1 nebo 2 školních let

Cambridge kurz pro žáky 8. a 9. ročníků s přípravou na zkoušky PET v rozmezí 1 nebo 2 školních let

Cambridge kurz pro žáky 8. a 9. ročníků s přípravou na zkoušky FCE v rozmezí 1 nebo 2 školních let

 • kurz nabízí rozšíření slovní zásoby, gramatických jevů, komunikativních dovedností
 • kurz je dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání Cambridge zkoušky KET / PET / FCE
 • probíhá 1x týdně podle možností koordinace rozvrhů žáků 2. stupně a vyučujících, většinou 0. vyučovací hodinu
 • mimo kurzovné si žáci hradí učební materiály