Směrnice

směrnice soubor ke stažení
Směrnice pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání, přestupu z jiné školy a zařazování do tříd stáhnout
Směrnice pro přijímání žáků do školní družiny stáhnout
Stanovení výše úplaty za Školní družinu stáhnout
Postup školy v případě úrazu  či akutní zdravotní indispozice žáka        stáhnout
Postup školy při zjištění či podezření na infekční onemocnění stáhnout