Mgr. Ivana Zabelová Fabianová

Ivana Zabelová Fabianová
metodik prevence, vedoucí poradenského centra
Aprobace
český jazyk, dějepis
Třídní v
třídní učitelka v 8.A
Telefon