Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.

V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop.

Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte

má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, … je čistě na Vás.

Čip přiložíte k terminálu u hlavního vchodu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem

potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka

Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100 Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě.

Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Děti, které odchází ze školní družiny samostatně, tento čip nepotřebují. Samostatný odchod musí být vždy sdělen školní družině písemně. Pouze ve výjimečných případech lze akceptovat zprávu zaslanou emailem.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či ke komu patří.

Při ztrátě či zcizení čipu, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Čip v systému bude deaktivován a nebude ho možné zneužít.

Pro tuto situaci je důležité vědět, který z Vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně si můžete zakoupit čip nový.

Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, zazvoníte u vchodu

na vrátnici. Vypíšete vyzvedávací formulář. Na základě vyplněného formuláře vychovatelka dítě propustí.

V případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude

postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedena v přihlášce

do školní družiny jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

Informace k terminálu

Místo, kde se oddělení nachází se Vám zobrazí po přiložení čipu

Jsou uloženy tyto možnosti:

  • VE ŠKOLE     Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat po skončení vyučování do 17:30 hod.
  • OBĚD –  děti jsou ve školní jídelně  VYČKEJTE     OPAKOVANĚ ČIPUJTE
  • VYCHÁZKA     Jedná se o dobu mezi 14:00 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí  v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.
  • KROUŽKY – Vaše dítě je na kroužku – opakovaně ČIPUJTE
  • AKCE MIMO ŠKOLU    Jedná se o různé celodružinové akce např. divadlo apod.

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní

družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

 Děkujeme za spolupráci.

Ing. Jana Kotoučková

vedoucí školní družiny