Aktuality

17. 1. 2019

Zasedání ŽP leden

Dnešního zasedání se neúčastnily třídy 7. A a C.

Projednávali jsme:

- dohrání turnaje v přehazované (zajišťuje 9. B) - do konce ledna

- výsledky stolního fotbálku dodá 9. A

14. 1. 2019

Srovnávací a rozřazovací testy 1. stupeň

Ve dnech od 25. do 31. 1. 2019 se budou psát srovnávací testy z Aj ve 2. a 3. ročnících, pro 4. a 5. ročníky budou připraveny testy rozřazovací. Obsahem bude probrané učivo 1. pololetí.