Adaptační kurz pro 6. ročník

Adaptační kurz pro 6. ročník

Letos jsme na nic nečekali a hned 2. září jsme vyjeli s žáky 6. ročníku na "adapťák".

Oproti minulému roku jsme změnili místo působení a zvolili jsme rekreační středisko na Baldovci. Prostředí předčilo naše očekávání, instruktoři připravili pestrý program, jehož vrcholem byly lanové překážky a jízda na lanovce. A pokud hrozilo, že by se děti chvíli nudily, jejich třídní učitelé je skvěle zabavili. K prospěšnému a příjemnému pobytu napomohlo i teplé a slunečné počasí.

Díky patří i rodičům, kteří dětem tento kurz umožnili, protože děti se seznámily s novými spolužáky ještě před začátkem skutečné výuky. Důkazy o tom, že se jim tam skutečně líbilo, naleznete ve fotogalerii.