Školní ples

Školní ples

6. školní ples

Datum: 18. prosince 2008

Začátek: 16.00 hodin

Konec: 20.00 hodin

Program (viz níže)

Bezpečnostní pravidla (viz níže)

Program (přibližný)

15.30 – 16.30 – vstup

16.30 – zahájení

- uvítací projev paní ředitelky

- předtančení

- nominace párů do soutěže o

nejsympatičtější pár

17.00 – soutěž

17.30 – sólo pro 7. ročník

18.00 – sólo pro 8. ročník

18.30 – soutěž

18.45 – sólo pro 6. ročník

19.15 – vyhlášení nejsympatičtějšího páru

19.30 -  sólo pro 9. ročník

20.00 – závěr plesu

 Na všechny se těšíme a věříme, že vše proběhne podle pravidel (viz níže)

                                     Váš Žákovský parlament

Bezpečnost na školním plese

1.   

Zákaz kouření, pití alkoholu a užívání jiných omamných látek.

2.   

Vstup pouze ve společenském oblečení.

3.   

Vstup pouze do vymezených prostorů, není možno vstupovat do šaten a do jednotlivých pater.

4.   

Dbát pokynů dozoru konajících pedagogických pracovníků.

5.   

Vstup povolen od 15.30, nejpozději však do 16.30.

6.   

Pokud účastník opustí školu, nemá možnost se vrátit zpět.

7.   

Vstup na ples je povolen pouze v páru (Žáci devátých ročníků mohou přijít i jednotlivě), na ples mají přístup

           pouze žáci 2. stupně Základní školy Bakalovo nábřeží.

         (Žákyně 9. ročníku mohou přijít samy, nebo s partnerem

          mladším 18 let.)

8.   

Během plesu platí vnitřní řád školy, jeho porušení může vést k okamžitému ukončení plesu.

Na příjemnou zábavu se všichni těšíme.