Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Dnešního zasedání žákovského parlamentu se zúčastnili zástupci všech tříd kromě IX. C.

Program:

1.     Sběr víček POSLEDNÍ

- v tomto roce se uskuteční v úterý 12. 5. 2015  o velké přestávce ve vestibulu školy. Víčka musí být v taškách, které se dají pověsit. Každá taška musí být označena jménem třídy. Potom ukončíme soutěž a odevzdáme víčka rodičům Štěpánky Mokré.

 2.     Taneční soutěž – Bakalka má talent (pořádá VII.B) – 20. května

-         doba písničky 2 – 4 minuty

-         zúčastní se alespoň 5 žáků ze třídy, mezi nimi musí být jeden chlapec  

-         tanec může být jakýkoliv

-         co nejdříve odevzdat pořadatelům hudbu

-         o velké přestávce 20. 4. si zástupci vylosují pořadí

3.     Odměna pro členy ŽP – bowling.