Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Zasedání ŽP 5. března

Dnešního zasedání žákovského parlamentu se zúčastnili zástupci všech tříd.

Svoji návštěvou nás poctila paní ředitelka Yveta Gašparcová. Přišla zástupce ŽP informovat o instalaci wi-fi na škole. Předběžně nás seznámila s pravidly užívání, se zkušebním provozem a se záměrem v budoucnu zařadit do výuky tablety. Než bude wi-fi spuštěna, budou informováni rodiče na třídních schůzkách.

Program:

1.     Florbalový turnaj - dohrávají se poslední zápasy –  v pátek 13. března bude odehrána exhibice mezi vítězným týmem a týmem složených z nejlepších hráčů z jiných tříd.

2.     Sběr víček – se uskuteční v úterý 14. 4. 2015  o velké přestávce ve vestibulu školy. Víčka musí být v taškách, které se dají pověsit. Každá taška musí být označena jménem třídy.

3.     Piškvorky (pořádá IX. B) – turnaj  probíhá o velkých přestávkách v úterý a ve čtvrtek v jazykové učebně.

4.     Výzdoba tříd – jarní  - do 10. dubna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.     Sběr papíru 8. dubna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6.     Smyslová olympiáda (pořádá VII. C)  - duben

-         soutěží dvojice, která si může pomáhat

7.     Taneční soutěž – Bakalka má talent (pořádá VII.B) - květen

-         doba písničky 2 – 4 minuty

-         zúčastní se alespoň 5 žáků ze třídy, mezi nimi musí být jeden chlapec  

-         tanec může být jakýkoliv

8.     Peníze z vánočního jarmarku věnujeme pravděpodobně azylovému domu sv. Markéty, pacientům s nemocí motýlích křídel, nadaci Modrý hroch.

 

 Další zasedání se uskuteční po Velikonocích 9. dubna.