Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Zasedání ŽP ve čtvrtek 13. března

 

Zúčastnili se zástupci deseti tříd. Nedostavili se zástupci 8. C a 7. A.

 

Projednávané body programu

 Florbalový turnaj -   chybí odehrát finále mezi třídami IX. A a IX. B, předpokládaný termín 21. 3.

 Přehazka – zatím neuvedeno, kdy začne

 Sběr víček – poslední vážení proběhne v dubnu, pravděpodobně 25. v pátek

 Jarní výzdoba tříd – do 21. 3. do 14 hodin.

 Bakalka má talent - soutěž proběhne v květnu. Každá třída vymyslí ódu na Bakalku v rozsahu 1 - 4 minuty, může se jednat o přezpívání známé melodie. Píseň zazpívá minimálně trojice žáků ze třídy.

 Sběr papíru – v dubnu? Po dokončení rekonstrukce školy. (8. A)

 Smyslová olympiáda -  5 dvojic z každé třídy – 5 smyslů (zrak, chuť, sluch, hmat, čich) –pravidla budou upřesněny.

 Soutěže se uskuteční pouze za předpokladu, že o ně bude zájem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na závěr proběhla diskuse o možnosti uskutečnit Aprílový den a Spaní ve škole, zástupci si mají své návrhy promyslet a následně předložit vedení školy.