Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Ve čtvrtek 9. 1. 2014 se uskuteční první zasedání ŽP v kalendářním roce 2014.

Sejdeme se jako obvykle v 7. oo v jazykové učebně.

Budou upřesněna pravidla florbalového turnaje, vyhlášena další soutěž, připomenut sběr víček apod.