Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Ve čtvrtek 5. září se uskutečnilo první letošní zasedání Žákovského parlamentu . Mělo informativní charakter. Přítomni byli zástupci všech tříd II. stupně. Projednali jsme pouze sběr papíru (17. 9.), který bude mít na starost třída VIII. C. Příští sběr zorganizuje třída VIII. A. Dále jsem seznámili žáky s termínem výjezdního zasedání a a rozdali jim přihlášky. Všechno další budeme probírat právě na výjezdním zasedání.

Členové ŽP pro školní rok 2013/14

VI. A            David Procházka a Anna Pavlovská

VI. B            Procházková a Terezie Hájková

VI. C            Adriana Opletalová a Tereza Nováková

VII. A           Otto Eden a Matouš Bártů

VII. B           Čajková Patricie a Filip Štolfa

VII. C           Adam Klíčník a Markéta Čapáková

VIII. A          Martin Claus a David Šlezingr

VIII. B          Natálie Wismeková a Pavel Gistinger

VIII. C         Jiří Spousta a Filip Kotoun

IX. A            Vojtěch Kára a Ondřej KLíčník

IX. B            David Boušek a Jakub Kaš

IX. C            Viktorie Šínová a lucie Poulová