B - Songs

B - Songs

B - Songs

Ve čtvrtek 13. 5. se ve 13.30 uskuteční v tělocvičně školy pěvecká soutěž pro žáky

II. stupně.

O tom, jak se žákům jednotlivá vystoupení povedla, Vás budeme podrobně informovat

v příštích dnech.

Držte jim palce.