Vzdělávací program

Výukové programy pro jednotlivé třídy

  • 1.-5. roč.: školní vzdělávací program „Naše výsledky hovoří cizími jazyky (výuka angličtiny od 1. ročníku, předmět pracovní činnosti vyučován v angl. jazyce)
  • 6. – 9. roč.: školní vzdělávací program „Naše výsledky hovoří cizími jazyky (výuka angličtiny a dalšího cizího jazyka- Frj nebo Nj, předmět informatika v 6. ročníku vyučován v angl. jazyce) 

Výuka probíhá podle těchto vzdělávacích programů

  • Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, č.j. 1697/06 - Naše výsledky hovoří cizími jazyky.