Výsledky celostátního srovnávání SCIO 2007

Ve všech typech testování naši žáci vysoce předčili průměr všech žáků základních škol! V OSP a v angličtině měli dokonce naši žáci lepší výsledky než studenti víceletých gymnázií.

Do testování se v tomto školním roce zapojilo celkem 29 020 žáků 9. ročníků a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé ČR (ze 726 škol a z 1400 tříd). V Jihomoravském kraji to bylo 1280 žáků a studentů.

Testování na naší škole proběhlo v listopadu 2007, zapojilo se celkem 55 žáků ze všech 9. tříd. Testované oblasti:

 • ČJ – test z českého jazyka
 • MA- test z matematiky
 • OSP – test obecných studijních předpokladů
 • AJ – test z anglického jazyka
 • NJ- test z německého jazyka (zúčastnil se jen 1 žák)

Z grafu vyplývá percentil žáků 9. ročníků na naší škole ve srovnání jednak se základními školami, kdy ve všech typech testování naši žáci vysoce předčili průměr všech žáků základních škol! V OSP a v angličtině měli dokonce naši žáci lepší výsledky než studenti víceletých gymnázií!Žáci jazykových tříd 9.B a 9.C, ale i někteří žáci běžné třídy 9.A dosahovali individuálně velmi vysokých percentilů v kategorii špičkových výsledků.

Percentil lze vyjádřit jako počet procent ostatních žáků a studentů, které testovaný žák výsledkem předstihl (kolik procent testovaných zvládlo test hůře než on)

Hodnoty pro výpočet hodnocení

Percentil

 • 0-5 = velice slabý výsledek
 • 5-15 = hodně podprůměrný výsledek
 • 15-30 = podprůměrný výsledek
 • 30-70 = průměrný výsledek
 • 70-85 = nadprůměrný výsledek
 • 85-95 = vysoce nadprůměrný výsledek
 • 95-100 = špičkový výsledek