Úspěch na celorepublikové úrovni - TESTOVÁNÍ PISA

Výsledky mezinárodního výzkumu testování PISA 2009 (Programme for International Student Assessment - realizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD). Naše škola se do tohoto projektu zapojila a v těchto dnech jsme obdrželi výsledky v rámci ČR.

Jednalo se o mezinárodní výzkum, který se zaměřuje na porovnání znalostí s dovedností patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Výzkumu PISA je ve světě věnována velká pozornost - v roce 2009 se zapojilo 65 zemí celého světa.

Testování se uskutečnilo v dubnu a květnu 2009, v ČR se zapojilo 291 škol s 6686 žáky 9. ročníků (narozených v r. 1993) základních škol, 1. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Výsledek: pořadí naší školy mezi 134 ZŠ v celé ČR:

  • čtenářská gramotnost: 1. místo
  • matematická gramotnost: 2. místo
  • přírodovědná gramotnost: 1. místo