Testování žáků SCIO 8. a 9. ročníků 2011/2012 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil na škole

percentil ZŠ v ČR

 

8. B

8. C

8. B, C

 

ČTENÁŘ

67 + 21*

69 + 23*

68 + 22*

46

 

 

 

 

 

 

9. A

9. B

9. A, B

 

ČTENÁŘ

92 + 47*

73 + 28*

82,5 + 37,5*

45

 

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol