Testování žáků SCIO 4. a 5. ročníků 2011/2012 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

 

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil třídy

Průměrný percentil na škole

percentil ZŠ v ČR

 

4. A

4. B

4.C

4. A, B, C

 

ČTENÁŘ

41 -7*

65 + 17*

41 - 7*

49 +1*

48

 

 

 

 

 

 

 

5. A

5. B

5. C

5. A, B, C

 

ČTENÁŘ

78 + 30*

64 + 16*

57 +9*

67 +19*

48

 

* údaj uvádí rozdíl výsledků žáků naší školy oproti celostátnímu průměru základních škol